„Zrewitalizuj swoją siłę życiową“

4 moduły, 24 dni,
200 godzin certyfikowanego szkolenia dla praktyków Qi-gong 
z Simonem Calderem z Anglii

Qi Gong Siły Życiowej to dynamiczny, transformujący życie system praktyk bioenergetycznych. Został stworzony w wyniku wielu lat studiów i badań i zaprojektowany tak, aby otworzyć, wyregulować i uwolnić ciało oraz bioenergetyczny system meridianów oraz organy z ulokowanych tam napięć, głębokich traum, dolegliwości i chorób wynikających ze stresu; przywrócić prawidłową strukturę rdzenia ciała, wzmocnić kości, powięź i mięśnie oraz dostarczyć zintegrowanej wiedzy o energii naszej siły życiowej. System ten obejmuje wdzięczne i płynne pozycje qi gong, medytacje energetyczne, techniki oddechowe oraz podróż przez świat 5 żywiołów.

Qi Gong to starożytna praktyka, mająca swoje korzenie w Chinach, Indiach oraz kulturze Zachodu. Sama nazwa jest zaproszeniem do dwóch jakości: 1. Qi – nasz System Bioenergetyczny/energia życiowa i 2 Gong – praktykować, kultywować.

Podstawą wszystkiego w życiu jest Energia. Gdy łączymy się z nią i wykonujemy praktyki energetyczne, nawiązujemy kontakt z najgłębszą prawdą o tym, kim jesteśmy i jak funkcjonujemy. Każdy patogen i trauma, każdy nasz oddech mają swoje źródło w energii. 

Więc kiedy wyrównujemy przepływ bioenergii, kiedy harmonizujemy i równoważymy naszą siłę życiową, nasze życie staje się bardziej wysublimowane, a my lepiej i głębiej rozumiemy nasz sposób jego przeżywania.

Certyfikowane szkolenie Qi Gong – Dynamiki Siły Życiowej ma służyć eksploracji całości naszego istnienia i nieustającemu, wciąż ewoluującemu i trwającemu całe życie rozwojowi osobistemu oraz samopoznaniu. Ten system restrukturyzuje wzorce w tkankach, które tworzą i wspierają nasze ciało fizyczne, równoważy i wzmacnia nasze subtelne ciało energetyczne i zestraja nas z głęboką prawdą i kierunkiem naszego życiowego potencjału.

Program

 • Moduł 1 - LF Qigong  - „Podstawy Qigong” - 6 dni, 50 godzin
 • Moduł 2 - LF Qigong  - „Qigong Pięciu Elementów” - 6 dni, 50 godzin 
 • Moduł 3 - LF Qigong  - „Qigong Dynamicznego Przepływu” - 6 dni, 50 godzin
 • Moduł 4 - LF Qigong  - „Qigong Zjednoczenia” - 6 dni, 50 godzin

* Trening można rozpocząć modułem 1, 2 lub 3. 

 • LFD Qigong jest uznany i akredytowany przez AADP 
 • LFD Qigong obejmuje minimum 200 godzin treningu, podzielonych na 4 moduły/poziomy, trwające po 6 dni każdy
 • Po ukończeniu wszystkich modułów i spełnieniu określonych wymagań uczestnik będzie mógł otrzymać uprawnienia do nauczania Qi Gong Siły Życiowej. 

Aby osiągnąć największe korzyści z kursu, zalecamy, aby uczestniczyć w modułach według kolejności, a przed przystąpieniem do modułu 4 ukończyć moduły 1-3. Można jednak zacząć szkolenie dowolnym modułem 1,2 lub 3. Aby przystąpić do modułu 4, musisz ukończyć moduł 1 lub - jeśli już od dawna praktykujesz Qi Gong, skontaktuj się z prowadzącym, aby zostać przyjętym.

Qi Gong Siły Życiowej – Program Nauczycielski. 

Program nauczycielski obejmuje 4 moduły – każdemu ze „zwykłych” modułów przypisany jest jeden moduł nauczycielski. Ubiegać się o certyfikat uprawniający do nauczania można po upływie pewnego określonego wymogami czasu minimalnego od ukończenia danego modułu.

Warunkiem uzyskania certyfikatu będzie osobiste (lub na skypie) spotkanie z Saiem Calderem lub innym certyfikowanym nauczycielem Qi Gong, który wystąpi w roli ucznia, aplikant natomiast w roli nauczyciela. Można też przesłać Saiowi nagranie video siebie nauczającego/nauczającej ćwiczeń Qi Gong. Aplikant dostanie również do wypełnienia pisemny test do każdego modułu, trwający ok godziny, który może wypełnić w dowolnym miejscu i czasie.

 • Moduł 1 nauczycielski – conajmniej 3 miesiące od skończenia kursu, wymaganie: umiejętność nauczania wszystkich praktyk z modułu 1 oraz egzamin pisemny.
 • Moduł 2 nauczycielski – co najmniej 4 miesiące od skończenia kursu, wymaganie: umiejętność nauczania wszystkich praktyk z modułu 2 oraz egzamin pisemny.
 • Moduł 3 nauczycielski – co najmniej 4 miesiące od skończenia kursu, wymaganie: umiejętność nauczania wszystkich praktyk z modułu 3 oraz egzamin pisemny.
 • Moduł 4 nauczycielski – co najmniej 6 miesięcy od skończenia kursu, wymaganie: umiejętność nauczania wszystkich praktyk z modułu 4 oraz egzamin pisemny.

Dodatkowo można umówić się z Saiem na dokształcające spotkania na Skype.

Po ukończeniu programu nauczycielskiego otrzymasz certyfikat uprawniający do nauczania i możesz ubiegać się o akredytację AADP (American Association of Drugless Practitioners) - Amerykańskiego Stowarzyszenia Praktyków Nieużywających Leków

Minimalny wynik z egzaminu wymagany do zaliczenia to 80%. 

Tematy opracowywane podczas treningu

 • Podstawy Qi Gong (poziom początkujący do zaawansowanego)
 • Fizyczne Formy Qi Gong
 • Medytacje
 • 8 poziomów kultywacji Qi
 • Daoizm
 • Anatomia i fizjologia
 • Qi Gong dynamiczny
 • Dbanie o powięź
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Uzdrawianie praniczne
 • Badania nad ciałem subtelnym
 • Uwalnianie emocjonalne
 • Uważność
 • Teoria 5 żywiołów
 • System meridianów i akupresura
 • Podstawowa wiedza o powięzi
 • Qi i Bioenergia
 • Uwlanianie traumy
 • Anatomia oddechu
 • Scentrowanie i ugruntowanie 
 • Ochrona psychiczna
 • Dbanie o siebie i zarządzanie sobą
 • Techniki terapeutyczne Qi Gong
 • Uzdrawianie energetyczne

TO SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE:

 • Poszukują głębokiego, pragmatycznego zrozumienia i integracji Qigong uzyskanego w ramach profesjonalnego, certyfikowanego programu, aby doświadczyć osobistej transformacji, uzdrowienia i rozwoju.
 • Zmagają się z dolegliwościami fizycznymi lub energetycznymi takimi jak np. zapalenie stawów czy niewydolność kory nadnerczy i szukają możliwości poprawy swojego zdrowia w zrównoważony i zintegrowany sposób.
 • Pragną żyć wydajniej, ponieważ ich styl życia wymaga wysokiego poziomu energii (np. osoby pracujące w biznesie lub terapeuci) 
 • Mają już własną duchową praktykę i chciałyby pogłębić swoją wiedzę i zrozumienie świata o Qi i Qigong.
 • Qi-gong daje nam proste i niezwykle skuteczne sposoby równoważenia energii i zrozumienia siebie w tym continuum, jakim jest życie od naszych narodzin do momentu śmierci. Reklamą Qi-gong jest hasło „Sto lat w zdrowiu i dostatku”. A kto z nas sobie tego nie życzy?
 • Życie ciągle stawia przed nami wyzwania, każde z nich pochłania część naszej siły życiowej. Czy uzupełniasz energię życiową, którą wydatkujesz?
 • Czy może wprowadzasz do swojego organizmu więcej energii, niż jej zużywasz? Tak jakbyś cały czas odkładał energię na starość, taki duchowy plan emerytalny.
 • Czy znasz kogoś, kto cierpi z powodu niskiego poziomu energii, przechodzi rekonwalescencję po wypadku lub traumie? A może to ty jesteś w takiej sytuacji? Czy chciałbyś zaproponować temu komuś lub sobie możliwość zrozumienia, ulgi i powrotu do zdrowia?

Inspiruje Cię to?

Dołącz do nas i naucz się rozwijać i wzrastać na wszystkich poziomach  Qi-gong Siły Życiowej. Zobacz, jak Twoje życie ulega transformacji w bogatsze, pełniejsze, bardziej zintegrowane, takie, które da Ci możliwość poradzenia sobie z różnym napotykanymi wyzwaniami.

 • Rozpuść „pozostałości napięć” w ciele. Wszystkie dolegliwości i bóle, których nie możesz się pozbyć, niezależnie od tego, co robisz.
 • Odbuduj i wzmocnij wszystkie obszary swojego życia.
 • Uwolnij się od głębokich traum i starych wzorców, które Cię ograniczają i spowalniają.
 • Zintegruj Ciało/Umysł/Qi/Emocje/Ducha.
 • Wróć do swojego centrum i zakorzeń się w swojej życiowej ścieżce.
 • Uwolnij toksyczną energię zmagazynowaną w powięzi i narządach wewnętrznych, oczyść ją i użyj do wzmocnienia swojego układu odpornościowego. 
 • Nawiąż kontakt z naturą i wchłaniaj energię ze swojego otoczenia.

Simon Calder

Simon od wieku 5 lat bierze udział w praktykach wschodnich podejść. Zaczynał od praktyki judo i elementów uważności w powiązaniu ze świadomością ciała i współczującym szacunkiem wobec innych. W wieku 13 lat został przedstawiony mnichowi benedyktyńskiemu, który wprowadził go do zachodnich nauk duchowych Teilharda de Chardin i innych zachodnich ezoterycznych systemów oświecenia. W wieku 17 lat rozpoczął naukę u taoistycznego Mistrza z Chin, Choy, u którego zgłębiał tajniki taoistycznej perspektywy pojmowania życia, Uważności (mindfulness), Qi Gongu i dbania o wewnętrzną energię. Następnie Simon studiował malarstwo i projektowanie graficzne w Art College oraz prowadził studio artystyczne. Wyjechał z Wielkiej Brytanii, aby na stałe zamieszkać w Azji. Przez ostatnie 13 lat praktykował z szamanami i joginami w Nepalu, u chińskich mistrzów w Malezji i na Bali oraz z joginami i nauczycielami tantrycznymi w Indiach i na Bali. W wyniku tych podróży i praktyk uzyskał głębsze zrozumienie powiązań pomiędzy Uważnością a matrycą powięziowo-mięśniową. Dzielenie się tym zrozumieniem, kultywowanie go poprzez Jogę Yin, Qi Gong i Uważność stało się jego pasją na drodze do wolności poprzez współczucie i zrozumienie z poziomu umysłu i ciała. 

Moduł 1  Qigong Siły Życiowej  - „Podstawy Qigong”

Ten poziom jest poświęcony przede wszystkim przywróceniu prawidłowego ustawienia fizycznej strukturze naszego ciała oraz systemowi Bioenergetycznemu i wzmocnieniu ich, tak aby były odpowiednio przygotowane do cyrkulowania i magazynowania dużych ilości energii Qi, które będziemy wytwarzać w module 2

Będzie to proces, podczas którego rozpuścimy blokady w stawach i tkankach za pomocą specjalnych praktyk Qi Gong, nauczanych prosto i skutecznie, tak aby każdy uczestnik w pełni je zrozumiał.

 • W czasie wykładów będziemy zgłębiać naturę Qi Gongu – przyjrzymy się temu, jak działa oraz jak możemy z niego korzystać i praktykować go w życiu.
 • Poznamy podstawy Qi Gongu nie tylko poprzez wykłady, ale również poprzez ćwiczenia fizyczne i energetyczne.
 • Nauczymy się, jak wyczuwać energię Qi przepływającą przez ciało, oraz jak dzięki odpowiednim ćwiczeniom zwiększać swoją wrażliwość na jej odczuwanie
 • Zrozumiemy, jak tworzyć 8 jakości Qi w ruchach: Podnoszenie, Opuszczanie, Otwieranie, Zamykanie, Zbieranie, Rozprowadzanie, Wchodzenie i Magazynowanie
 • Nauczymy się różnych jakości oddechu Qi-gong: oddychania embrionalnego, oddychania 5 bram i oddychania przez skórę
 • Poznamy serie ćwiczeń wzmacniających ścięgna, stawy i powięź
 • Nauczymy się całych form Qi Gong
 • Nauczymy się, jak zwiększać, gromadzić, równoważyć, transformować i magazynować wytwarzaną przez ciebie energię Qi
 • Zrozumiemy, jak Uważność (Mindfulness) w praktyce Qi Gong pomaga w otwieraniu się na delikatny świat energii Qi, stale w każdym momencie przepływającej poprzez nas i nas otaczającej
 • Będziemy uczyć się, jak zlokalizować, poczuć i zgromadzić energię Qi w ciele, jak ją „cyrkulować” i magazynować z myślą o wykorzystaniu jej teraz lub w przyszłości, by wzmocnić układ immunologiczny.
 • Wszystkie praktyki dają pełną, bezpieczną podstawę do wzmacniania ciała i budowania rezerw potencjalnej energii. 

Praktyki Qigong

 • Tworzenie kuli – łączenie się bezpośrednio z odczuciem energii Qi.
 • Dbanie o energię Dolnego Dantien
 • Rozpuszczanie blokad energetycznych w stawach i tkankach
 • Dbanie o stawy – otwieranie i wzmacnianie ich
 • 8 jakości Qi – budowanie i rozwijanie 8 jakości: Otwarcia, Zamykania, Podnoszenia, Opuszczania, Zbierania, Wchodzenia, Rozpraszania i Magazynowania Qi.
 • Dostrajanie powięzi – głęboka praca nad trzecim ogrzewaczem i powięzią, uwalnianie napięć i budowanie energii.
 • Oceaniczny kręgosłup – praca z rdzeniem kręgosłupa, otwieranie powięzi głębokiej, uwalnianie starych blokad
 • Drżenie – konkretne sekwencje drżenia służące uwolnieniu napięć i blokad
 • Poklepywanie i pogłębianie – dbanie o kondycję powięzi, wzmacnianie systemu energetycznego i oczyszczanie toksycznej Qi.
 • Trening wrażliwości – rozwijanie zdolności odczuwania zmysłowego
 • Podstawy pozycji stojącej – harmonizowanie struktury ciała za pomocą Bezpośredniej Integracji Bio-Tensegracji.
 • Podstawowy Zestaw ćwiczeń Qi-gong – fundamentalna seria 8 ruchów Qi-gong służąca wzmacnianiu i otwieraniu ciała energetycznego Qi.
 • Orbita Mikrokosmiczna – „cyrkulowanie” energii Qi poprzez kanały w ciele, przesyłanie jej do układu odpornościowego i narządów
 • Oddychanie embrionalne – „centrowanie się”, uspokajanie umysłu i nauka, jak zbierać i ześrodkowywać swoją energię Qi za pomocą oddechu i Dolnego Dantien (centrum energetycznego).
 • Oddychanie skórą – korzystanie z całej powierzchni skóry i odczuwanie otwierania i zamykania wszystkich jej porów podczas oddechu

Wykłady

 • Czym jest Qi Gong – wprowadzenie do tego, czym jest Qi-gong, jak go praktykować,  korzystać z niego i integrować go w swoim życiu.
 • Trzy skarby – trzy poziomy jednoczące życie: Jing – esencja i zdrowie fizyczne, Qi – bioenergia, Shen – połączenie z Twoim Witalnym Duchem
 • Czym jest energia Qi – odczuwanie Qi, zrozumienie jej jakości, tego jak ona funkcjonuje i jak jej używać.
 • Qi i powięź – uczenie się o powiązaniach pomiędzy Qi i powięzią, by wzmacniać energię siły życiowej.
 • 3 Dantieny – trzy główne centra energetyczne w ciele: dolny, środkowy i górny Dantien.
 • 4 etapy potencjału – metoda lokalizacji Qi, trzymania się Qi, budowania Qi i stawania się Qi.

Medytacje 

 • Ześrodkowanie + ugruntowanie. Podstawowe medytacje Qi oraz cyrkulacja Qi 
 • Trzy umysły w jednym – ześrodkowanie i zjednoczenie wszystkich aspektów życia w jedną spójną całość
 • Łączenie się z Qi
 • Uważność 
 • Cyrkulacja energii

Moduł 2 Qi Gong Siły Życiowej – Qi Gong 5 Żywiołów

Na tym poziomie pogłębisz Twoje zrozumienie Qi Gong w oparciu o system Pięciu Żywiołów, narządów i meridianów. Wykłady umożliwią szczegółowe poznanie każdego meridianu i narządu, ich jakości oraz oddziaływania. To właśnie głęboko w organach składujemy najwięcej toksyn i przechowujemy stare traumy. Dzięki Qi Gong możemy oczyścić organizm z toksycznej energii Qi, wzmocnić układ odpornościowy i zapewnić sobie silniejszy organizm na starość. 

Szpik kostny to najgłębszy fundament struktury Twojego ciała, produkujący komórki odpornościowe i dający Ci siłę. Dzięki Qi gong Szpiku Kostnego nauczysz się kierować „wypielęgnowaną” energię Qi do samego wnętrza kości oraz otulać nią kości od zewnątrz.

Rozszerzysz wszystkie praktyki z 1 poziomu, aby wytworzyć konkretne jakości w Twoim energetycznym ciele Qi. Wzmocnisz własności każdego z Pięciu Żywiołów w ciele poprzez medytacje, wizualizacje, zrozumienie diety i tego, jak oczyszczać i uwalniać stare Qi, zanim wprowadzisz do obiegu nowe, świeże Qi. Następnie będziesz „cyrkulować” Qi w meridianach, tworząc płynny i zrównoważony przepływ.

Zrozumiesz, jak Pięć Żywiołów tworzy ciało i jak równoważyć nadmiary i niedobory. W Qi-gong skupiamy się duchowo na równoważeniu systemu Pięciu Żywiołów. Kiedy to osiągniesz, doświadczysz również balansu i dobrej koncentracji w życiu. 

Qi Gong 5 Żywiołów obejmuje:

 • Rozluźnianie i aktywowanie Qi i tkanek. 
 • Przemywanie i oczyszczanie meridianów. 
 • „Cyrkulowanie” i kierowanie Qi poprzez meridiany.
 • Wzmacnianie i pobudzanie Qi.
 • Integrowanie i regulowanie Qi w ciele. 

Praktyki Qi Gong

 • Praktyka Qi Gong Pięciu Żywiołów – Formy Pięciu Żywiołów Qi Gong, 25 ruchów integrujących Pięć Żywiołów.
 • Dbanie o Środkowy Dantien
 • Qigong szpiku kostnego – wysyłanie Qi bezpośrednio do szpiku i kości, wzmacnianie kości i układu odpornościowego.
 • Ćwiczenie Pięści Pięciu Żywiołów – kreowanie siły do walki i mocy osobistej – wzmacnianie wszystkich Pięciu Żywiołów za pomocą gwałtownych, mocnych ruchów.
 • Napełnianie się Qi – energetyzacja tkanek ciała i nasycanie ich energią Qi.
 • Linie elektryczne i magnetyczne – energetyczne wzmocnienie wszystkich ćwiczeń
 • Chodzenie po okręgu według Pięciu Żywiołów – pielęgnowanie jakości Pięciu Żywiołów w praktyce chodzenia.
 • Stanie według Pięciu Żywiołów – zrozumienie i kultywowanie Pięciu Żywiołów w pozycjach statycznych.
 • Oddychanie i reakcja na stres według Pięciu Żywiołów – nauka Pięciu jakości oddechu i typowej reakcji każdego z żywiołów na stres.
 • Wchłanianie Qi z natury – bezpośrednie łączenie się i czerpanie życiodajnej energii Qi od roślin, drzew i innych zasobów natury.
 • Qi-gong meridianów – nauka „cyrkulowania" Qi w całym układzie meridianów.
 • Kriya oddechowa Qi Gong – analiza czterech części oddechu, badanie i kultywowanie każdego obszaru, by pogłębić zrozumienie oddechu.
 • 6 kierunków ześrodkowania – głębokie scentrowanie się w swojej prawdziwej osi osobistej.
 • Oczyszczanie emocjonalne – uwalnianie głębokich toksycznych wzorców emocjonalnych.

Wykłady

 • System Pięciu Żywiołów – szczegółowy przegląd systemu Pięciu Żywiołów oraz nauka, jak go wykorzystać w praktyce Qi Gong.
 • Psychologia 5 Żywiołów – jak używać systemu 5 Żywiołów do równoważenia psychiki
 • 24-godzinny zegar Qi – zrozumienie rytmów przepływu Qi oraz nauka równoważenia go. 
 • Meridiany i narządy – poznawanie każdego meridianu i powiązanego z nim narządu.
 • Powiązania między narządami – zrozumienie całego układu narządów i powiązań między nimi.
 • Dieta Pięciu Żywiołów – zrozumienie pięciu smaków i ich wpływu na narządy oraz wiedza, jak na nie wpływać określoną dietą.
 • Zrozumienie i równoważenie własnego Qi – jak wykorzystać całą zdobytą dotąd wiedzę, by poznać i zrównoważyć pola Qi.

Medytacje

 • Medytacje Pięciu Żywiołów – medytowanie i kultywowanie własności każdego z żywiołów.

Moduł 3 Qi Gong Siły Życiowej – “Qi Gong Dynamicznego Przepływu”

W tym module pogłębimy praktykę dwóch aspektów Qi Gong – z jednej strony, przepływ Yang, z drugiej strony – odżywcze Yin.

Qi Gong Dynamicznego Przepływu obejmuje ruchy spiralne, Qi Gong 5 Żywiołów i klasyczne pozycje jogi – wszystko to ma na celu odpowiednie ustawienie, wzmocnienie i otwarcie ciała. Będziemy wytwarzać duże ilości energii Qi, a następnie wprowadzać ją w dynamiczny powięziowy ruch Qi Gong, co pozwoli nam poczuć siłę i płynność w lekkości i dynamice. 

Ruchy spiralne wspaniale wzmacniają i regenerują stawy, tkanki i meridiany ciała. Przywracają one powięzi pełne spektrum ruchu, otwierają silny wir energetyczny, rozpuszczają napięcia i patogenne wzorce utkwione bardzo głęboko w ciele. Będziemy też praktykować chodzenie po okręgu, pozycje trzymania, budowanie pola energetycznego i kroki dynamiczne.

Praktyka Dao Yin 5 Żywiołów 5 zabierze nas w stronę Yin. Będziemy wykonywać długie, głębokie pozycje siedzące i leżące, przewodząc i prowadząc Qi przez meridiany. Będziemy konwertować naszą energię życiową w “Ying Qi” – Qi odżywiającą tkanki i meridiany, aby stworzyć solidną zdrową podstawę dla dalszych praktyk Yang. Koncentrując się na miękkości i sile, będziemy wzmacniać powięź za pomocą specjalnego zestawu ruchów „Qi Gong Ścięgien” tworzących i uwalniających napięcie oraz kierować wytworzoną energię Qi do konkretnych punktów na orbicie mikrokosmosu. 

W ciągu całego tego modułu będziemy uczyć się, jak spójnie łączyć dynamiczną siłę i miękkość. W praktyce Qi Gong niezwykle istotne jest, aby wykonując mocne ruchy, pozostawać jednocześnie w przepływie i otwartości i wzmacniać nasze ciało energetyczne.  

Praktyki Qi Gong

 • Dynamiczna sekwencja Qi Gong „Przepływ Qi”
 • Qi Gong spiralny – wzmacniający i regenerujący
 • Dao Yin 5 Żywiołów
 • Chodzenie po okręgu
 • Druga praktyka 8 jakości
 • Qi Gong Ścięgien
 • Dekompresja powięzi

Wykłady

 • Energetyka spiralna
 • Dao Yin
 • Rozluźnianie powięzi
 • Dynamiczny przepływ Qi
 • Transformacja Qi
 • Akupresura 5 Żywiołów

Moduł 4 Qigong Siły Życiowej  - “Qigong Zjednoczenia” 

Warunkiem koniecznym przystąpienia do modułu 4 jest ukończenie modułu 1, najlepiej jednak, abyś ukończył/a wszystkie poprzednie moduły 1-3. To da Ci silną podstawę do pójścia głębiej, do osobistej transformacji i do otwarcia praktyki na 3 światy: fizyczny, subtelny i przyczynowy. Otwarcia Górnego Dantien i połączenia poprzez czakrę korony z naszym duchem, czyli Shen. 

Rozwiniemy orbitę mikrokosmosu w orbitę makrokosmosu, prowadząc energię przez wszystkie kanały ciała. Zyskamy dostęp do głębokich pokładów energii oraz poczucie jedności i połączenia ze wszystkim i z każdym. 

“Stanie w 3 światach” to potężna praktyka, która jednoczy wszystkie aspekty naszego jestestwa, zakorzenia nas w centrum Ziemi, sprzymierza nas z naszą prawdą, tak że zaczynamy promieniować wewnętrznym światłem i rozpuszczamy opór przed byciem w prawdzie, pozwalając jej przejawiać się w naszym życiu. Otwiera wszystkie 3 Dantieny (centra energetyczne) i sprawia, że zaczynamy rozumieć i czuć połączenie z Boskością i Świętością. 

8 Zbiorników to rezerwuary energetyczne – w nich zlokalizowane jest to, co dziedziczymy od przodków, najgłębsze pokłady przekazywanych z pokolenia na pokolenie traum i patologii. Wykonując specjalną sekwencję Qi Gongu 8 Zbiorników otwieramy te kanały i rozpuszczamy najgłębszy poziom chorób, odzyskując życie, otwierając się na największą możliwą błogość. Gdy czujemy się dobrze w naszych ciałach, gdy czujemy się szczęśliwi na tej planecie, otwiera się przed nami cały świat wielkich możliwości.

Gdy zyskamy głęboką łączność z energią, nauczymy się wykorzystywać ją do uzdrawiania siebie i innych, wyczuwając blokady energetyczne i usuwając je przy użyciu naszej energii życiowej. 

Przyjrzymy się Uważności (mindfulness) – roli, jaką odgrywa w praktyce Qi Gong i korzyściom, które przynosi. Nauczymy się ćwiczyć z uważnością.

Na tym poziomie otworzymy się na najgłębsze aspekty naszego istnienia i zjednoczymy się z nimi, nauczymy się je rozumieć i kultywować. 

Praktyki Qi Gong

 • Shen Gong – Qi Gong Wysokiej Wibracji (cyrkulacja Qi w Górnym Dantien) 
 • Orbita Makrokosmosu – cyrkulacja energii w całym ciele 
 • Uzdrawianie siebie i innych za pomocą energii Qi
 • Stanie w 3 światach
 • Medytacja Rdzennej Gwiazdy
 • Oddychanie Kanałami Psychicznymi
 • Qigong 8 Zbiorników
 • Akasha
 • Uważność (Mindfulness)
 • Mantra wibracyjna
 • Uzdrawianie praniczne
 • Praktyka Białego Szkieletu
 • Czerpanie Qi z przyrody
 • Qigong Białej Kolumny
 • Fioletowy Płomień

Wykłady

 • 8 zbiorników i embriologia
 • Uzdrawianie praniczne
 • Uważność (Mindfulness)
 • Czerpanie Qi z przyrody
 • Białe Światło
 • Medycyna wibracyjna
 • Shen Gong

więcej informacji, kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.