„Zrewitalizuj swoją siłę życiową“

3 moduły, 18 dni,
180 godzin certyfikowanego szkolenia dla praktyków Qi-gong 
z Simonem Calderem z Anglii

Czym jest szkolenie Qi-gong - dynamika siły życiowej Q igong - Dynamika siły życiowej jest zintegrowanym kompletnym nauczaniem Qigong. Zostało ono stworzone po wielu latach studiowana i praktyki. Powstał system nakierowany do uwalnianie ciała i układu bioenergetycznego od napięć, głębokiej traumy, stresu i  powiązanych z nimi symptomów i chorób, harmonizując centralną strukturę ciała i dostarczając zintegrowane zrozumienie naszej własnej energii siły życiowej za pośrednictwem pełnych wdzięku harmonijnych pozycji Qigong, medytacji energetycznych, technik oddechowych i podróży poprzez system 5 żywiołów.

Szkolenie certyfikacyjne poświęcone Qigong – Dynamika siły życiowej jest zaproszeniem do poznania całego swojego istnienia z nakierowaniem na stale rosnący rozwój osobisty i zrozumienie siebie, tworząc system głębokiego Rozwoju osobistego na całe życie. Ten system zmienia strukturę wzorców w tkankach oraz wspiera twoje ciało fizyczne, równoważąc je, wzmacniając jego energię subtelną oraz centrując Cię w Twojej głębokiej prawdzie i kierunku Twojego życiowego potencjału, nnie tylko teraz, ale do końca Twojego życia.

Program 2018 / 2019 

 • LFD Qigong 1 poziom „Podstawy – Jing” (Podstawy i szkolenie) - 6 dni, 60 godzin 
 • LFD Qigong  2 poziom - 5 żywiołów Qigong - Qi (Wzmacnianie siły życiowej  - 6 dni, 60 godzin
 • LFD Qigong 3 poziom „Qigong – Shen” (Połączenie z duchem   - 6 dni, 60 godzin

* Trenig można rozpocząc dowolnym modułem 

LFD Qigong jest programem uznanym przez AADP – Amerykańskie stowarzyszenie praktyków leczących bez leków (aadp.com)
Program LFD Qigong skała się z minimum 200 godzin podzielonych na 4 moduły na 4 poziomach zaawansowania, organizowane w formie 5-dniowych warsztatów. 
Po ukończeniu 4 poziomu – modułu „Integracja” uczestnik, który spełnił wszystkie wymogi programu otrzyma akredytację do nauczania LFD Qigong.

Minimum 200 godzin programu zawiera: podręczniki z pełną treścią szkolenia, wsparcie w formie materiałów video na temat wszystkich form Qigongu, sesje uczące facylitacji Qigongu w teorii i praktyce.  Coaching osobisty oraz sesje indywidualne, jeśli jest taka potrzeba. 4 webinaria dotyczące materiału każdego z poziomów po ukończeniu każdego z poziomów jako możliwość wymiany pytań i uzyskania odpowiedzi.

Bardzo zalecane jest aby pomiędzy każdym poziomem uczestnik szkolenia praktykował techniki w celu osiągnięcia dobrego poziomu integracji osobistej przed przejściem na następny poziom. 

Szkolenie  

Zakres tematów wszystkich 3 poziomów:

 • Podstawy Qigong od poziomu początkującego do zaawansowanego - Fizyczne formy Qigong - Medytacje 
 • 8 poziomów dbania o energię Qi 
 • Nauki Taoistyczne
 • Anatomia i fizjologia
 • Ciało subtelne 
 • Uwalnianie emocjonalne  
 • Uważność
 • Trzymanie przestrzeni dla pracy z energią  
 • Teoria 5 żywiołów 
 • Integracja w życiu  
 • System meridianów i punktów akupunkturowych 
 • Podstawy wiedzy na temat powięzi 
 • Qi i Bio-Energia
 • Uwalnianie traumy 
 • Anatomia oddechu 
 • Ćwiczenia z centrowania i uziemiania 
 • Ochrona psychiczna  
 • Empatyczne przywództwo  
 • Dbanie i zarządzanie sobą  
 • Jak nauczać i jak prowadzić szkołę 
 • Układanie swojej własnej praktyki   
 • Techniki terapeutyczne Qigong
 • Podstawy sztuki walk Qigong

TO SZKOLENIE JEST DLA :

 1. To szkolenie jest stworzone specjalnie z myślą o tych, którzy poszukują głębokiego, pragmatycznego zrozumienia i integracji Qigong, zdobytego w ramach profesjonalnego, certyfikowanego programu, który będzie służył osobistej transformacji i Programowi Rozwoju.
 2. Osób, które doświadczają dolegliwości fizycznych lub energetycznych takich jak zapalenie stawów czy niewydolność kory nadnerczy, które szukają możliwości poprawy swojego zdrowia w zrównoważony i zintegrowany sposób .
 3. Osób, które szukają bardziej skutecznych sposobów przezywania swojego życia, dotyczy to zarówno osób pracujących w biznesie jak i terapeutów, od których styl życia wymaga wysokiej energii.
 4. Osób, które mają swoją duchową praktykę i chciałby pogłębić swoją wiedzę i zrozumienie świata Qi i Qigong.

Życie jest continuum od momentu naszych narodzin do momentu śmierci. Qigong daje nam proste i niezwykle skuteczne sposoby równoważenia energii i zrozumienia siebie nawzajem aż do momentu, kiedy odchodzimy z tego życia. Reklamą Qigong jest „100 lat w zdrowiu i dostatku”. A kto z nas sobie tego nie życzy?

Życie stawia przed nami nieustanne wyzwania, każde z nich pochłania część naszej siły życiowej. Czy uzupełniasz tę energię, którą wydatkujesz?

Czy może wprowadzasz do swojego organizmu więcej energii niż jej zabierasz? Tak, jakby całe twoje istnienie było odkładaniem energii na starość, taki duchowy plan emerytalny.

Czy znasz kogoś kto cierpi z powodu niskiego poziomu energii, przechodzi rekonwalescencję z powodu wypadku lub traumy? A może sam/-a jesteś na tym etapie? Czy chciałabyś zaproponować tej osobie lub sobie możliwość zrozumienia czy poczucia ulgi, żeby można było wrócić do zdrowia?

Inspiruje Cię to…?

Dołącz do nas i naucz się wzrastać przez wszystkie poziomy LFD Qigong, doświadcz transformacji swojego życia w bogatsze, pełniejsze, które daje Ci możliwość wyjścia naprzeciw różnym wyzwaniom życia.

 • Rozpuść „Pozostałości napięć” z ciała. Dotyczy to dolegliwości i bólu, które ciągle Cię nękają, niezależnie od tego, co robisz.
 • Zbuduj siłę we wszystkich obszarach swojego życia.
 • Uwolnij głębokie traumy i stare wzorce, które ograniczają i spowalniają Cię.
 • Zintegruj Ciało/Umysł/Qi/Emocje/Duch
 • Wróć do swojego centrum i zakorzeń się na swojej ścieżce.
 • Uwolnij toksyczną energię zmagazynowaną w powięzi i organach wewnętrznych, oczyść je i korzystaj z dodatkowej energii twojego układu odpornościowego 
 • Nawiąż kontakt z naturą i wchłaniaj energię ze swojego otoczenia

Qigong – Dynamika siły życiowej Poziom 1 – Podstawy - Jing - 6 dni

1 Poziom szkolenia 

Jest szczególnie nakierowany na Centrowanie i wzmacnianie naszego fizycznego, cielesnego układu bio-energetycznego, przygotowując go do krążenia i utrzymywania dużych ilości energii Qi, które będziemy wytwarzać na poziomie 2.

Jest ot proces, podczas którego rozpuszczamy blokady ze stawów i tkanek ciała używając zestawu praktyk Qigong. Każdy uczestnik będzie ich skutecznie uczony w celu osiągnięcia maksymalnego zrozumienia.

 • W czasie wykładów przyjrzymy się bliżej czym jest Qigong i jak działa oraz jak możemy z niego korzystać w formie praktyki w życiu.
 • Uczysz się podstaw Qigong poprzez wykłady, praktyki fizyczne i ćwiczenia energetyczne.
 • Uczysz się jak wyczuwać i czuć energię Qi przepływającą przez ciało i jak poprzez ćwiczenia zwiększać swój potencjał wrażliwości na jej odczuwanie.
 • Poznasz sposób tworzenia 8 jakości Qi w ruchach poprzez Podnoszenie się, Opadanie, Otwieranie, Zamykanie, Zbieranie, Rozprowadzanie, Wchodzenie i Magazynowanie.
 • Nauczysz się rozumieć rożne jakości oddechu Qigong, oddychanie embrionalne, 5 bram oddechu i oddychanie przez skórę.
 • Wykorzystasz specjalnie zaprojektowane zestawy wzmacniające ścięgna, stawy i powięź.
 • Nauczysz się pełnej formy Ba Duan Jin Qigong oraz sposobu wdrażania do niej wszystkich pozostałych żywiołów.
 • W trakcie tego procesu będziesz uczyć się jak zwiększać, gromadzić, równoważyć, transformować i magazynować energię Qi, którą będziesz wytwarzać.
 • Aby zacząć studiować obszar samoobrony Qigong zaczynamy od prostych pchnięć rękoma by wytworzyć moc w ciele.
 • Podczas praktyk medytacyjnych używamy Uważności do otwierania się na wrażliwy świat energii Qi, który stale w każdym momencie przepływa poprzez nas i wokół nas.
 • Będziemy szukać jak zlokalizować, zrozumieć i budować energię Qi w ciele, jak ją cyrkulować i magazynować do późniejszego wykorzystania lub by wzmocnić układ immunologiczny.
 • Wszystkie praktyki dają pełną, bezpieczną podstawę do wzmacniania ciała i budowania rezerw potencjalnej energii.

Praktyki Qigong 

 • Tworzenie kuli – łączenie się bezpośrednio z odczuciem energii Qi
 • Rozpuszczanie blokad Qi – rozpuszczanie blokad energetycznych w stawach i tkankach
 • Dbanie o stawy – otwieranie i wzmacnianie stawów
 • 8 jakości Qi – budowanie i rozwijanie 8 jakości: Otwarcia, Zamykania, Podnoszenia, Opuszczania, Zbierania, Wchodzenia, Rozpraszania i Magazynowania Qi.
 • Nacisk rąk 1 – Ćwiczenie w parach na odczuwanie energii Qi oraz podstawy  Qigong Walki
 • Rozluźnianie powięzi – Głęboka praca  nad trzecim ogrzewaczem i powięzią, uwalnianie napięć i budowanie energii.
 • Oceaniczny kręgosłup – praca z rdzeniem kręgosłupa, otwieranie i uwalnianie na zewnątrz 
 • Drżenie – Konkretne sekwencje drżenia służące uwolnieniu napięć i blokad Poklepywanie i pogłębianie – Dbanie o kondycję powięzi, wzmacnianie systemu energetycznego i oczyszczanie toksycznej Qi.
 • Spiralna forma ścięgien – Głębokie wchodzenie i wzmacnianie całego układu ścięgien. Ścięgna są mocniejsze i lżejsze niż mięśnie.
 • Trening uwrażliwiania – wzmacnianie zdolności słuchania i wyczuwania Podstawy praktyki na stojąco – dostrajanie całej struktury ciała przy pomocy Bezpośredniej Integracji Bio-Tensegrity.
 • Podstawy zestawów Qigong – Pełne podstawy zestawu 8 ruchów Qigong służące wzmacnianiu i otwieraniu ciała na swoją energię Qi.
 • Orbita MikroKosmiczna – Cyrkulowanie energii Qi, o którą dbasz poprzez zbiorniki Qi w ciele, przenoszenie energii Qi do swojego układu odpornościowego i organów.
 • Oddychanie embrionalne – Centrowanie się, uspokajanie umysłu i nauka jak zbierać i centrować swoją energię Qi korzystając z oddechu i niższego Dantien. (Centrum energii)
 • 5 bram oddechu – Pogłębianie zrozumienia energii Qi i oddechu, kiedy zaczynam wdychać Qi poprzez 5 otwarć w ciele.
 • Oddychanie skórą – Korzystanie z całej powierzchni skóry i odczuwanie wszystkich  porów skóry oraz zamykanie ich korzystając z oddechu skóry.

Wykłady 

 • Czym jest Qigong – Pełne wprowadzenie do tego czym jest Qigong, jak dbać, jak używać i integrować Qigong w swoim życiu.
 • 8 etapów dbania o Qi – zrozumienie poziomów dbania o energię Qi, lokalizowania of Qi, oczyszczania, usuwania toksycznego Qi, zbierania i kultywowania Qi, magazynowania Qi i wysyłania Qi z ciała.
 • 3 skarbów -  3 poziomy, które spajają życie, Jing – esencja i zdrowie fizyczne, Qi – bior-energia, Shen – połączenie ze swoim Żywym Duchem
 • Czym jest Qi – poczucie Qi, zrozumienie jego jakości, jak ona funkcjonuje i jak jej używać.
 • Qi i powięź – uczenie się o powiązania pomiędzy energią Qi i powięzią by tworzyć silniejszą energię siły życiowej.
 • 3 Dantieny -  3 główne centra energetyczne w ciele: niższy, środkowy i górny Dantien.
 • 4 etapy potencjału – metoda lokalizacji Qi, trzymania się Qi, budowania Qi i stawania się Qi

Medytacja 

 • Centrum + ugruntowanie 1 do 4 – Podstawowe medytacje Qi oraz cyrkulacja Qi Trzy umysły w jednym – Centrowanie się na wszystkich aspektach bycia tworząc spójną całość
 • Pustka – siedzenie i stawanie się naczyniem dla wszystkiego, co chce się pojawić. 
 • Uważność  - Korzystanie z pustki z pozycji scentrowanej świadomości by być w każdym momencie świadomym odczuć z ciała i uczuć bez potrzeby reagowania na nie.

Life Force Dynamics Qigong 2 Poziom 5 żywiołów Qigong - Qi - 6 dni

2 poziom szkolenia

Pogłębia Twoje zrozumienie Qigongu korzystając z systemu 5 żywiołów, układu organów i meridianów. Wykłady umożliwią szczegółowe zrozumienie każdego meridianu, organu, ich jakości oraz ich wpływu. To w organach leży najgłębszy poziom naszej toksyczności i starej traumy. Dzięki Qigong możemy oczyścić nasz organizm i organy z toksycznego Qi, wzmacniając swój układ odpornościowy i zapewniając silniejszy organizm na starość. 

Śzpik kostny jest najgłębszą strukturą twojego ciała strukturalnego, tworząc układ odpornościowy i dając Ci siłę. Dzięki Qigong nakierowanemu na szpik kostny uczysz się kierować i kultywować swoją energię, od rdzenia kości po osłonę na kościach.

Rozwijamy wszystkie praktyki z 1 poziomu o zestawy form o konkretnych jakościach w ciele Qi. Wzmacnianie jakości każdego z 5 żywiołów w ciele poprzez medytację, wizualizację, zrozumienie diety i tego jak oczyszczać i uwalniać stare Qi zanim wprowadzimy nowe, świeże Qi. Następnie cyrkulujemy je poprzez meridiany, trenując aby było to płynne i zrównoważone, 

Zrozumiesz jak te 5 żywiołów tworzy ciało i jak równoważyć deficytowe żywioły korzystając z jakości nadwyżkowych. W Qigong celem duchowego skupienia jest równowaga systemu 5 elementów. Kiedy ją osiągasz, doświadczasz wielkiego skupienia na życiu. 

Nauka kompletnego systemu Qigong  w 25 ruchach, po 5 ruchów na każdy z żywiołów.

Włączenie

 1. Rozluźniania i aktywowania Qi i tkanek
 2. Przemywanie i oczyszczanie meridianów 
 3. Cyrkulowanie i kierowanie Qi poprzez meridiany
 4. Wzmacnianie  i energetyzowanie Qi
 5. Integrowanie i regulowanie Qi w układzie.

Praktyki Qigong 

 • Praktyka Qigong 5 żywiołów Dynamiki siły życiowej - 5 żywiołów form Qigong, 25 ruchów integrujących 5 żywiołów
 • 
Qigong szpiku kostnego - Wysyłanie Qi bezpośrednio do szpiku i kości, wzmacnianie kości i układu odpornościowego
 • 5 żywiołów pięści w sile do walki i w mocy osobistej - Wzmacnianie wszystkich 5 żywiołów wybuchowymi ruchami mocy
 • Naciskanie dłoni 2 - Podnoszenie wrażliwości partnera i szkolenia walki na wyższy poziom.
 • Napełnianie się Qi  -  podnoszenie i nasycanie tkanek ciała energią Qi.
 • Zestawy chodzenia po okręgu wg 5 żywiołów - Pielęgnowanie jakości 5 żywiołów poprzez praktykę chodzenia.
 • Stanie wg 5 żywiołów - Zrozumienie i kultywowanie 5 elementów poprzez pozycje statyczne.
 • Oddychanie i reakcja na stres wg 5 żywiołów - Nauka 5 jakości oddechu i reakcji każdego z tych żywiołów na stres.
 • Wchłanianie Qi z natury - Bezpośrednie łączenie się i wchłanianie życiodajnej energii Qi od roślin, drzew i z innych zasobów natury.
 • Qigong meridianów –  Nauka cyrkulowania Qi w całym układzie meridianów.
 • Kriya oddechowa Qigong -  Analiza oddechu w 4 różnych częściach, studiowanie i kultywowanie każdego obszaru by pogłębić zrozumienie oddechu.
 • 6 kierunków centrowania -  Głębokie centrowanie się na swojej prawdziwej osi osobistej.
 • Oczyszczanie emocjonalne –  Uwalnianie głębokich pokładów toksycznych wzorców emocjonalnych.

Wykłady 

 • System 5 żywiołów - Pełen przegląd systemu 5 żywiołów oraz nauka jak go używać w praktyce.
 • 24 godzinny zegar Qi -  Zrozumienie rytmów własnego przepływu Qi oraz nauka równoważenia go Meridiany i organy - Poznawanie każdego z meridianów i powiązanych z nimi organów.
 • Powiązania między organami - Zrozumienie całego układu organów i powiązań między nimi Dieta 5 żywiołów - Zrozumienie 5 smaków i ich wpływu na organy oraz jak na nie wpływać określoną dietą.
 • Zrozumienie i balansowanie własnego Qi - Jak używać poznanych dotąd informacji do zrozumienia i zrównoważenia naszego pola Qi.

Medytacje

 • Biały kręgosłup – Przechodzenie głęboko do każdego obszaru ciała,rozpalanie całego kręgosłupa energią Qi.
 • Medytacje 5 elementów – medytowanie i kultywowanie jakości każdego z żywiołów.

Qigong – Dynamika siły życiowej
 3 poziom – Qi Gong Shen

Shen - 6 dni | 3 poziom szkolenia


Na tym poziomie uczestnik szkolenia musi mieć zintegrowane wcześniejsze dwa poziomy oraz wysoki poziom ucieleśnienia gotowy do przyjęcia zaawansowanych praktyk w ciele.

Na tym szkoleniu połączymy wszystkie poprzednio poznane elementy by stworzyć praktykę Qigongu, która podnosi Qi do wyższego poziomu i pielęgnuje ją. Po oczyszczeniu się z toksyn, skupimy się na dbaniu o pole Qi, poznawaniu jak równoważyć swój własny system energetyczny, jednocześnie będąc świadomym wszystkiego tego, co powstaje. Tą wiedzę rozszerzamy na szersze pole doświadczenia. Shen Gong jest praktyką Qigong poszerzania swojego ducha i podnoszenia swojego życia osobistego na wyższą wibrację. Używamy tej wyższej wibracji do uzdrawiania innych poprzez techniki uzdrawiania wg 5 żywiołów i psychologię 5 żywiołów. Rozszerzając maksymalnie systemy energetyczne i otwierając linie elektryczne i magnetyczne ciała. Stosujemy to do wszystkich form praktyki poznanych do tej pory. Ściągamy w dół niebiańskie Qi i cyrkulujemy je poprzez orbitę makrokosmiczną. To jest praktyka SuperBoost transformacji osobistej.

Praktyki Qigong 

 • Shen Gong – wysoko wibracyjny Qigong używany do cyrkulacji Qi w górnym Dantien
 • Techniki uzdrawiania wg 5 żywiołów – Używanie pielęgnowanej energii wysyłanej do ciała pacjenta Makrokosmiczna orbita – Cyrkulowanie energii przez całe ciało.
 • Linie energii elektrycznej i magnetycznej – Energetyczne wzmocnienie na wszystkie formy praktyki Emitowanie Qi - Przenoszenie i regulowanie Qi z ciała.          
 • Oddech ognia i techniki zatrzymywania – Trenowanie autonomicznego układu nerwowego do kontrolowania przeziębień i inwazji patogenów
 • Pchanie dłoni 3 – Rozwinięcie praktyki z poziomu 1 i 2 o nowe formy i siłę
 • Odcinanie węzłów energetycznych – rozpuszczanie starych kontraktów energetycznych z ludźmi i sytuacjami.
 • Zabezpieczanie przestrzeni – Jak stworzyć przestrzeń hermetycznie zapieczętowaną by uczyć pracy z energią.
 • Ochrona psychiczna – Ochrona przed atakami

Wykłady

 • Psychologia wg 5 żywiołów – zrozumienie jak używać systemu 5 żywiołów do równoważenia psychiki 
Uzdrawianie wg 5 żywiołów – jak emitować jakości Qi ciała w celu uzdrawiania 
 • Shen Gong – Czym jest Shen Gong
 • Dao Yin – Dochodzenie do sedna praktyki 
 • Czym jest hermetycznie zapieczętowana przestrzeń – Nauka jak i w jakim celu używać szczelnie zapieczętowanej przestrzeni w pracy z energiąMedytacje 

 • Sprowadzanie światła – Sprowadzanie boskiego Qi do swojej czakry korony i obmywanie w Qi swojego ciała i każdej formy.
 • Fioletowy płomień – Kąpiel w boskich jakościach Fioletowego płomienia 

więcej informacji, kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.