Wybierz link poniżej aby przejść do odpowiedniego tematu:

Czym jest Trening BioDynamiczego Oddechu i Uwalniania Traumy?

Metoda BioDynamicznego Oddechu i Uwalniania Traumy® (BBTRS®) jest nowym podejściem w terapii zorientowanej na ciało. Opiera się ona na starannie dobranym połączeniu konkretnych wzorców oddechowych, świadomego terapeutycznego ruchu i tańca, wyspecjalizowanych technik dotyku i pracy z ciałem, ćwiczeń uwalniających napięcie z wnętrza ciała, metod łagodnego uwalniania emocjonalnego, ćwiczeń z samoświadomości i praktyk medytacyjnych.

Metoda BBTRS ma na celu rozpuszczenie wielowarstwowej zbroi ciała i tym samym uwolnienie napięcia mentalnego, emocjonalnego i fizjologicznego z ciała, umysłu i układu nerwowego. Efektem działania BBTRS może być transformacja głęboko utrwalonych wzorców rozwojowych, religijnych i społecznych. Metoda pozwala doświadczyć pełnego spektrum doznań i emocji dostępnych człowiekowi przy jednoczesnym rozwijaniu jego zdolności do wspierania i obejmowania swobodnego przepływu energii życiowej.

 

Szkolenie BBTRS  – w zarysie

 • Szkolenia BBTRS przeznaczone są dla osób chcących zdobyć zawód praktyka, osób udzielających już sesji tą metodą oraz dla wszystkich, którzy po prostu chcą przejść swój własny proces uzdrawiania poprzez pracę z oddechem.
 • Naukę można rozpocząć dowolnym z treningów BBTRS oferowanych w wielu miejscach na całym świecie. Każdy z nich może zostać potraktowany jako Poziom 1: Podstawy. Nie trzeba spełniać żadnych wstępnych wymogów, aby wziąć w nim udział.
 • Po ukończeniu Szkolenia na Poziomie Podstawowym uczestnicy mogą brać udział w kolejnych treningach na zasadzie „doświadczeniowej” (Ścieżka „Doświadczenie własne”) lub rozpocząć realizację Programu Certyfikacyjnego Praktyka (całkowita liczba godzin 400).

Ważna informacja! Każde szkolenie oferowane na świecie, które ma w tytule słowo „trening”, może być początkiem „Ścieżki doświadczeniowej" lub „Programu Certyfikacyjnego Praktyka BBTRS”. 

Struktura Szkolenia BBTRS

Zintegrowana Struktura Naszego Szkolenia

Program szkoleniowy BBTRS ma taką strukturę, że każdy warsztat jest otwarty dla uczestników ze wszystkich poziomów Programu Certyfikacyjnego Praktyka oraz dla uczestników biorących udział w Ścieżce „Doświadczenie własne”. Oznacza to, że każdy, bez względu na to, czy jest to jego pierwsze, drugie, trzecie czy czwarte szkolenie BBTRS, może dołączyć do programu w jakimkolwiek momencie cyklu szkoleniowego. Każdy z warsztatów może zostać potraktowany jako poziom 1, 2, 3 lub 4.

Stopniowo, w miarę swojego rozwoju na szkoleniu BBTRS uczestnik będzie uczył się zaawansowanych elementów pracy i będzie przyjmował różne role i większy zakres odpowiedzialności w grupie warsztatowej w celu rozwijania swojego potencjału osobistego i zawodowego. Studenci powracający na szkolenia Programu Certyfikacyjnego Praktyka BBRTS stopniowo przyjmują role wspierające i otrzymują dodatkowe wskazówki, również mentorskie, od Zespołu Facylitatorów. Będzie to wspierało ich rozwój w roli praktyków, by mogli tworzyć i trzymać bezpieczną przestrzeń dla uczestników. Nowi uczestnicy skorzystają z tej zintegrowanej struktury i będą otrzymywać wiele wsparcia od facylitatorów i bardziej doświadczonych kursantów na różnych poziomach zaawansowania. Struktura naszego zintegrowanego szkolenia pozwala uczestnikom na skorzystanie z unikalnego doświadczenia nauki i uzdrawiania w procesie grupowym. Umożliwia to wyjście naprzeciw różnorodnym potrzebom uczestników na każdym etapie ich podróży z Metodą BBTRS.

Ścieżka „Doświadczenie własne”

Szkolenie BBTRS ma charakter w pełni doświadczeniowy, co stwarza możliwość przejścia własnego procesu rozwoju i głębokiej transformacji. Ta forma pracy umożliwia reorganizację na poziomie komórkowym ciała, wspierając otwarcie kręgosłupa, który jest źródłem przepływu siły życia oraz mieści w sobie centralny kanał energii biegnący od  podstawy do korony w naszej głowie. Daje to możliwość unikalnej transformacji do stanu coraz bardziej obecnego, świadomego i radosnego istnienia. Uczestnik ma okazję otwierać się coraz bardziej na akceptację dla siebie i innych, a idąc tą drogą, zaczyna doświadczać życia w pełni jego potencjału.

Uczestnicy, którzy są po raz pierwszy na szkoleniu, realizując 1 Poziom: Podstawy, będą mieli okazję przejść własny proces uzdrowienia dzięki codziennym sesjom BBTRS oraz dodatkowym ćwiczeniom wspomagającym uwalnianie głębokiej traumy. W trakcie szkolenia będzie czas na relaks i integrację. Uczestnicy otrzymają wskazówki dotyczące dbania o dalszy ciąg swojego procesu po szkoleniu. Szkolenie na Poziomie 1: Podstawy obejmuje otrzymywanie sesji BBTRS oraz z udzielanie tych sesji innym (wymiana sesji w parach). Dzięki temu uczestnicy od razu poznają pełne korzyści z metody BBTRS, służącej do transformacji i autoeksploracji. Na tym poziomie facyllitatorzy przedstawiają również podstawową wiedzę teoretyczną (Podręcznik do Poziomu Podstawowego) oraz uczą metod bezpiecznej pracy z oddechem na webinarze „Anatomia i fizjologia oddechu”.

Jeśli Twoim celem jest pełne skupienie się na własnym procesie uzdrawiania, nie chcesz angażować się w certyfikacyjną ścieżkę szkoleniową i nie planujesz zostać praktykiem BBTRS, zapraszamy Cię do kontynuowania swojego rozwoju i powtarzania  Poziomu 1: Podstawy dowolną ilość razy. W każdym momencie będziesz mieć możliwość przejścia na ścieżkę zawodową i Poziom 2 Szkolenia Programu Certyfikacyjnego dla Praktyka BBRTS. Dodatkowe moduły oferowane poza szkoleniem stacjonarnym, stanowiące część Programu Certyfikacyjnego Praktyka BBRTS (videokonferencje mentoringowe oraz webinary „Rozumienie traumy” i „Wprowadzenie do Reichowskiej typolologii charakteru”) będziesz mógł zakupić osobno w naszym sklepie.

Program Certyfikacyjny dla Praktyka BBTRS

Nasz Program Certyfikacyjny Praktyków BBTRS jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą zdobyć takie kwalifikacje oraz dla certyfikowanych/licencjonowanych terapeutów z różnych nurtów terapeutycznych. Metody BBTRS można używać jako samodzielnej formy terapii lub w połączeniu z praktykowaną formą terapii. Nasi absolwenci tworzą równie zróżnicowaną mozaikę jak społeczności, na rzecz których pracują – są wśród nich psychoterapeuci, lekarze medycyny, logopedzi, akupunkturzyści, nauczyciele jogi, osoby stosujące różne formy pracy z energią oraz różne formy pracy z ciałem i ruchem. Program Certyfikacyjny Praktyka BBTRS ma wyjątkową strukturę, umożliwiającą uczestnikom doświadczenie uwolnienia własnej traumy i uzdrowienia, a jednocześnie stopniowo budującą ich pewność siebie, wiedzę i różnorodne umiejętności, dzięki którym mogą oni następnie tworzyć bezpieczną i wspierającą przestrzeń dla swoich klientów.

Ukończenie z powodzeniem minimum 400 godzin szkolenia uprawnia uczestnika do zdobycia tytułu Praktyka BBTRS Biodynamicznego Oddechu i Uwalniania Traumy. Absolwenci mogą certyfikować się przy AADP w USA lub/i Ministerstwie Edukacji Narodowej (MEN) w Polsce. Mogą również ubiegać się o przyjęcie w poczet członków tych organizacji i korzystać z możliwości z tym związanych.

Szkolenia BBTRS są uznawane za część programu Kształcenia Ustawicznego w USA przez Krajową Radę Certyfikacyjną Masażu Terapeutycznego i Pracy z Ciałem (The National Certification Board for Therapeutic Massage and Bodywork.

BBTRS jest programem szkoleniowym akredytowanym przez:

 1. National Certification Board for Therapeutic Massage and Bodywork in USA (ncbtmb.org)
 2. The American Association Of Drugless Practitioners (AADP) (aadp.net)
 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce (en.men.gov.pl)
 4. The International Breathwork Foundation (ibfnetwork.com)
 5. The Global Professional Breathwork Alliance (breathworkalliance.com)

                 

Szkolenia i warsztaty, które prowadzimy na całym świecie, dają możliwość uzyskania punktów kredytowych Ustawicznego Szkolenia (Continuing Education) wymaganych przez the National Certification Board, USA i Therapeutic Massage & Bodywork (NCBTMB.org) niezbędnych do utrzymania licencji praktyka/terapeuty w Stanach Zjednoczonych.

 • 7-dni szkolenia = 55 punktów kredytowych CEU
 • 5-dnia szkolenia   = 40 punktów kredytowych CEU
 • 2-dni szkolenia = 16 punktów kredytowych CEU

Webinaria  BBTRI również dają możliwość uzyskania punktów kredytowych CEU wg następującego przelicznika:

 • Anatomia i fizjologia oddechu – 2,5 punktów kredytowych CEU
 • Wprowadzenie do Reichowskiej typologii struktur charakteru i traumy rozwojowej – 5 punktów kredytowych
 • Zrozumienie traumy: Nasze ciało, mózg i emocje – 4,5 punktów kredytowych CEU

Szczegóły dotyczące szkolenia  

Program certyfikacyjny BBTRS to minimum 400 godzin szkoleniowych, na które składają się cztery warsztaty stacjonarne trwające od 7 do 13 dni, program mentoringowy online realizowany pomiędzy poszczególnymi modułami, sesje praktyki BBTRS (udzielane między warsztatami) oraz webinary: „Anatomia i fizjologia oddechu”, „Rozumienie traumy: Nasze ciało, mózg i emocje”, „Wprowadzenie do Reichowskiej typologii struktur charakteru i traumy rozwojowej” oraz „Etyka praktyka oddechu” (to webinarium pojawi się wkrótce). Nagrane webinary są integralną częścią Programu Certyfikacyjnego Praktyka BBTRS i muszą zostać odsłuchane przez wszystkich uczestników, którzy chcą uzyskać tytuł certyfikowanego praktyka. Można je zakupić (każde z osobna lub w komplecie) w naszym sklepie internetowym.

Poziomy średniozaawansowany i zaawansowany obejmują dodatkowe spotkania z prowadzącymi szkolenie, superwizję podczas sesji i dodatkowe warsztaty poświęcone rozwojowi wyspecjalizowanych umiejętności. Na koniec każdego poziomu uczestnicy otrzymają certyfikat od BioDynamic Breath & Trauma Release Institute lub/i Integral Body Institute w Polsce. Po ukończeniu 400 godzin teorii i praktyki szkolenia uczestnicy będą oceniani pod względem nabytych umiejętności zawodowych i zdolności ustanowienia bezpiecznej przestrzeni sesji.

Na zakończenie każdego poziomu uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat od the BioDynamic Breathwork & Trauma Release Institute i/lub Integral Body Institute (międzynarodowe instytucje szkoleniowe w USA, w Polsce i Unii Europejskiej). Po ukończeniu minimum 400 godzin teorii i praktyki uczestnik szkolenia przejdzie ocenę swoich umiejętności zawodowych oraz umiejętności tworzenia i utrzymania bezpiecznej przestrzeni do pracy z klientem. Wymagane minimum 400 godzin dotyczy: osobistego rozwoju, rozwoju samoświadomości, szkolenia teoretycznego i praktycznego z prowadzenia sesji oddechowych, szkolenia z prowadzenia medytacji, osobistego coachingu i superwizji w trakcie i pomiędzy modułami szkoleniowymi, ponadprogramowych godzin szkoleniowych oraz minimum 70 udokumentowanych sesji praktyki. Udzielanie sesji jest obowiązkiem każdego uczestnika. Pierwsze 30 sesji musi być przeprowadzone nieodpłatnie. Obowiązkowych 70 sesji należy udzielić przed ukończeniem 4 modułu. Pisemny dziennik przeprowadzonych sesji oraz ich ocenę ich przez klientów należy nadesłać elektronicznie. Szczególnie zalecamy udzielenie przynajmniej 30 sesji pomiędzy każdym modułem szkoleniowym. Całość minimum 400 godzin (4 poziomy) należy ukończyć w przeciągu 2 lat.

Gorąco zachęcamy wszystkich uczestników szkolenia do przejścia certyfikowanego szkolenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Po ukończeniu 4 poziomów szkolenia (minimum 400 godzin), absolwenci są zapraszani do ubiegania się o bezpłatne uczestniczenie w kolejnych warsztatach w roli asystentów (wymagana będzie tylko opłata za zakwaterowanie i wyżywienie). Nasi absolwenci będą mieli możliwość korzystania z bezpłatnych regularnych sesji mentoringowych. W przyszłości będziemy oferować wybranym absolwentom szkolenie z prowadzenia treningu BBTRS na Poziomie 1: Podstawy oraz z facylitowania grup BBTRS. Wszystkie te możliwości stworzą okazję do dalszego uczenia się i wprowadzania w życie umiejętności praktyka BBTRS.

Tematy szkolenia

 • Sesje doświadczeniowe BBTRS
 • Techniki facylitowania sesji BBTRS
 • Dbanie o bezpieczną przestrzeń i budowanie relacji klient/praktyk
 • Podstawy counsellingu i coachingu
 • Metoda wglądu wewnętrznego Byron Katie („Work”) w sesjach BBTRS (dotyczy tylko warsztatów odbywających się na Bali i w USA)
 • Anatomia i fizjologia oddechu
 • Anatomia i fizjologia traumy
 • Elementy anatomii człowieka
 • Segmentowe uwalnianie zbroi ciała (7 pasm napięć: oczy i czoło, gardło, barki i ramiona, klatka piersiowa, przepona, brzuch, miednica)
 • Praca z ciałem i techniki uwalniania dobrane do każdego pasma napięć
 • Korzystanie z typologii struktur charakteru wg Wilhelma Reicha
 • Używanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Somatic Experiencing (podejścia do uwalniania traumy zorientowanego na ciało), w tym dokańczanie przerwanej reakcji walki/ucieczki czy zamarcia
 • Praca z ciałem i techniki świadomego dotyku
 • Punkty akupresurowe wspierające uwalnianie energetyczne
 • Mięśniowopowięziowe rozciąganie i odwijanie (podejście do uwalniania tkanki łącznej)
 • Ćwiczenia uwalniania głębokiego napięcia (CTRE) i Ćwiczenia uwalniające traumę (TRE)
 • Tworzenie sesji BBTRS dopasowanych do potrzeb konkretnego klienta
 • Trzymanie wewnętrznej przestrzeni wymaganej do udzielania wsparcia w sesjach BBTRS
 • Ćwiczenia z bioenergetyki i uziemiania
 • Terapeutyczne wykorzystanie dźwięku, muzyki, tańca i świadomego ruchu
 • Techniki i medytacje służące poszerzaniu samoświadomości, dobrostanu i intuicji
 • Techniki medytacji prowadzonych służących integracji sesji BBTRS
 • Nauka facylitowania medytacji prowadzonych
 • Kreatywne wykorzystanie muzyki w sesjach BBTRS
 • Kodeks etyki klienta/praktyka BBTRS
 • Przeciwskazania do sesji BBTRS 

To szkolenie jest dla

 • Każdego zaangażowanego w osobiste uzdrowienie, rozwój i transformację. Szkolenie BBTRS® stworzy głęboką i trwałą zmianę w Twoim życiu. Nie jest przeznaczone tylko dla profesjonalistów.
 • Każdego zainteresowanego zdobyciem profesjonalnych umiejętności w pracy z oddechem i ciałem pod kątem uwalniania traumy. Żadne wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane.
 • Dla osób pracujących z ciałem, terapeutów ciała, praktyków masażu terapeutycznego, uczniów i nauczycieli jogi, psychologów/psychoterapeutów, naturoterapeutów i akupunkturzystów. To szkolenie pomoże wszystkim uczestnikom pogłębić zrozumienie traumy i zdobyć kolejne profesjonalne umiejętności w jej uwalnianiu z ciała.

Dzięki osobistemu doświadczeniu nauczysz się wspierać innych na drodze transformacji i uzdrowienia za pomocą tej głębokiej, holistycznej metody.

 

Poziom 1 Podstawy

Na tym etapie szkolenie BBTRS zawiera:

 • Webinarium z Anatomii i fizjologii oddechu
 • Podręcznik szkoleniowy BBTRS
 • Codzienną wymianę sesji BBTRS
 • 1 videokonferencję podsumowującą szkolenie
 • ebook "Feel to heal" autorstwa Gitena Tonkova

Na pierwszym etapie szkolenia uczestnik uczy się sztuki głębokiego doświadczenia ciała oraz wrażliwego i umiejętnego trzymania przestrzeni dla siebie i innych w uwalnianiu traumy.

Człowiek wystawiony na traumatyczne przeżycia może stracić łączność z odczuwaniem i ze swoim ugruntowaniem. W wyniku tego pojawia się napięcie, znieczulenie i odłączenie od uniwersalnej siły życia (zwanej Praną lub Qi). Jeśli takie doświadczenie nie zostanie przepracowane, może pojawić się choroba. Ponowne nawiązanie kontaktu z sobą samym i odzyskanie wewnętrznego zaufania umożliwia uwolnienie traumy z ciała. Podczas warsztatu nauczysz się łączyć ze swoim „felt sense” oraz tworzyć bezpieczną przestrzeń wewnętrzną: poczucie komfortu w ciele. Te narzędzia pozwolą Ci poczuć w pełni nieograniczony przepływ energii, który nie przytłacza. Poprzez osobiste doświadczenie uzyskasz zrozumienie efektów, jakie trauma wywołuje w organizmie ludzkim.

Pracując technikami oddechowymi, medytacyjnymi i ruchowymi, zaczniemy odblokowywać i uwalniać wzorce napięć utrzymywane w układzie nerwowym, mięśniowym i powięziowym. Uczestnicy będą zachęcani do odkrycia i ukończenia swoich własnych przerwanych reakcji „walki lub ucieczki” lub do wyjścia ze stanów „zamrożenia i dysocjacji” w ciele, które pojawiły się w wyniku traumatyzujących przeżyć. Ten proces wspiera głębokie otwarcie, pozwalające wszystkim na doświadczenie prawdziwego rozwoju i potencjału uzdrowienia.

Takie otwarcie pozwala na rozwinięcie własnej wrażliwości i intuicji – jakości, które stanowią niezbędny warunek współczującego wspierania siebie i innych w sesji BBTRS. Poprzez proces grupowy i wymianę sesji indywidualnych budujemy zaufanie, które jest największą wartością w sesjach pracy z oddechem i w uwalnianiu traumy z ciała. To klucz do uzdrowienia.

Pracując blisko ze sobą nawzajem w wymianach sesji, uczestnicy nauczą się, jak nadawać strukturę sesji BBTRS i jak ją przeprowadzać.

Od uczestników wymaga się, aby przed rozpoczęciem nauki na Poziomie 1: Podstawy odbyli webinarium „Anatomia i fizjologia oddechu”. Dwa tygodnie po ukończeniu Poziomu 1: Podstawy uczestnicy spotkają się przez internet na videokonferencji. Da im to możliwość podzielenia się szczegółami swojego procesu po treningu oraz otrzymania wskazówek i informacji zwrotnych od jednego z naszych facylitatorów.

 

Poziom 2: Średniozaawansowany

Na tym etapie szkolenie BBTRS obejmuje:

 • Dodatkowe webinaria „Rozumienie Traumy” i „Wprowadzenie do Reichowskiej typologii struktury charakteru” (+ Podręcznik)
 • Dodatkowe spotkania mentoringowe z facylitatorami (3 w ciągu 7-dniowego szkolenia)
 • Videokonferencje z mentorem (minimum 3 pomiędzy poziomami 2-3)
 • Obserwowanie sesji, asystowanie przy nich i przyjmowanie informacji zwrotnych od facylitatorów

Będziemy pogłębiać pracę z odpuszczaniem ograniczających nas przekonań „magazynowanych” w pamięci komórkowej, które usztywniają naszą cielesnoumysłową strukturę. Będzie to miało bezpośredni wpływ na rozwój połączenia pomiędzy umysłem, ciałem i duchem, które pozwoli naszej wrodzonej inteligencji na swobodę ekspresji.

Zatrzymana energia w warstwach skurczonej, stwardniałej tkanki miękkiej zakłóca przewodzenie i swobodny przepływ impulsów nerwowych. Trauma zostaje zablokowana w pamięci komórkowej.

Będziemy kontynuować wymianę sesji oddechowych w parach, co pogłębi zrozumienie wzorców traumatycznego usztywnienia i zablokowania w ciele oraz możliwości ich skutecznego uwolnienia. Podczas dodatkowego spotkania z facylitatorami, przeznaczonego na pytania i odpowiedzi, uczestnicy będą wnosić swoje pytania i/lub obawy dotyczące technik pracy w sesji BBTRS, wymaganych sesji praktyki, formularzy informacji zwrotnych od klientów oraz analizy konkretnych przypadków. Uczestnicy szkolenia na Poziomie 2 będą  podążać za prowadzącymi podczas ćwiczeń grupowych i sesji wymiany, by obserwować wcześniej poznane techniki facylitacji oraz uczyć się nowych i twórczych sposobów wspierania sesji BBTRS. Będzie to stanowiło minimum 20-30% czasu aktywnego uczestniczenia w grupie.

Od uczestników wymaga się, aby po ukończeniu 2 Poziomu i przed rozpoczęciem 3 Poziomu zapoznali się z webinarami „Zrozumienie traumy” i „Wprowadzenie do Reichowskiej typologii struktur charakteru” oraz wzięli udział w minimum trzech grupowych spotkaniach mentoringowych.

 

Poziom 3 i 4: Zaawansowany

Na tym etapie szkolenie BBTRS obejmuje:

 • Dodatkowe spotkania mentoringowe z facylitatorami (6 x w trakcie 7-dniowego szkolenia)
 • Videokonferencje z mentorem (minimum 4 pomiędzy poziomami 3-4)
 • Obserwowanie sesji, asystowanie przy nich i przyjmowanie informacji zwrotnej od facylitatorów
 • Certyfikację praktyków i korzyści płynące z ukończenia 4 poziomu

Przejście własnego procesu samorozwoju w połączeniu z doświadczeniem i wiedzą akademicką na temat traumy dostarczy uczestnikom treningu niezbędnych narzędzi do facylitacji procesu uzdrawiania traumy i transformacji.

Kiedy układ mięśniowy i powięziowy uwalniają napięcie, a układ nerwowy jest wyswobodzony od energii szoku, odzyskujemy naturalną elastyczność kręgosłupa.

Otwarty, elastyczny kręgosłup tworzy swobodny kanał dla impulsów nerwowych, które przepływają przez rdzeń kręgowy. Stłumiona energia zablokowana w obszarze miednicy zostaje uwolniona i przepływa do serca i innych centrów energetycznych ciała. Uwalnianie traumy umożliwia ponowne nawiązania kontaktu pomiędzy miednicą (Czakrą podstawy) a wyższymi centrami energetycznymi. Wspiera to naturalne „odpuszczanie” struktur osobowości i systemu przekonań, które uniemożliwiają nam życie pełnią z serca w każdej chwili. Doświadczysz zwiększonej samoświadomości, odpowiedzialności za siebie i własnej siły tworzenia.

W czasie szkoleń na Poziomie 3 i 4, podczas ćwiczeń grupowych i wymian sesji kursanci podążają za facylitatorem, by obserwować i ugruntowywać wcześniej poznane techniki i by uczyć  się  nowych, kreatywnych sposobów wspierania sesji BBTRS. Będzie to stanowiło minimum 50% czasu aktywnej pracy w grupie na Poziomie 3 i 80-100% czasu aktywnej pracy w grupie na Poziomie 4. Ponadto, uczestnicy będą prowadzić codzienne medytacje i otrzymywać informację zwrotną dotyczącą swoich umiejętności. Informacja zwrotna wskazująca mocne i słabe strony uczestnika szkolenia pozwala mu na rozwijanie zdolności do trzymania przestrzeni sesji.

Wymaga się, by uczestnicy wzięli również udział w minimum 4 grupowych spotkaniach mentoringowych pomiędzy szkoleniami na Poziomie 3 i 4.

Wymagane Webinary

Webinary

 • Anatomia i fizjologia oddechu ~ Wszystkie poziomy
  (2,5 godziny; brak warunków wstępnych by dołączyć)
 • Zrozumienie traumy  ~ Poziom 2
  (4 godziny; wymagane wcześniej ukończenie Anatomii i fizjologii oddechu)
 • Reichowskie struktury charakteru ~ Poziom 2
  (5,5 godziny; wymagane wcześniej ukończenie Anatomii i fizjologii oddechu)

Ważna informacja: W naszym sklepie oferujemy nagrania webinariów w języku angielskim i polskim.

Lista lektur

Wymagane lektury

 • „Bioenergetyka. O tym, jak poprzez ciało leczyć problemy umysłu”, Alexander Lowen
 • „Obudźcie tygrysa”, Peter Levine
 • „Strach ucieleśniony”,  Bessel van der Kolk

Polecane lektury

 • „Droga do zdrowia i witalności – Podręcznik ćwiczeń bioenergetycznych”, Alexander Lowen, Leslie Lowen
 • „Body, Self & Soul”, Jack Lee Rosenberg
 • „Eastern Body Western Mind”, Anodea Judith
 • „Głos wnętrza”, Peter Levine
 • „Taśmy anatomiczne”, Thomas Myers
 • „The Psoas Book”, Liz Koch
 • „Emotional Anatomy”, Stanley Keleman
 • „Porozumienie bez przemocy. O języku życia”, Marshall Rosenberg
 • „Wheels Of Life”, Anodea Judith
 • „W głębi kontinuum”, Jean Liedloff
 • „Core Energetics”, John Pierrakos
 •  „Holotropic Breath”, Stan Grof
 • „Anatomy Coloring Book”, Stephanie McCann & Eric Wise
 • „Sex At Dawn”, Christopher Ryan & Cacylda Jetha
 • „The 5 Personality Patterns”, Steven Kessler

Sesje w ramach praktyki 

Po ukończeniu Szkolenia na Poziomie 1: „Podstawy” uczestnicy Programu Certyfikacyjnego Praktyka BBTRS rozpoczynają oferowanie klientom sesji BBTRS.

Wymaga się od uczestnika, by udzielił minimum 70 sesji praktycznych BBTRS i udokumentował je przed ostateczną certyfikacją. Uczestnik będzie również mógł skorzystać z naszego internetowego forum Pytań i Odpowiedzi oraz z internetowych spotkań w grupie mentoringowej.

Certyfikacja na Praktyka BBTRS

Po ukończeniu 400 godzin szkolenia absolwenci naszego programu otrzymują certyfikat praktyka BioDynamicznego Oddechu i Uwalniania Traumy. Mogą umieścić swoje dane na oficjalnej liście praktyków opublikowanej na stronie BBTRI oraz bezpłatnie kontynuować spotkania internetowe w grupie mentoringowej. Mogą również aplikować o bezpłatny udział w kolejnym szkoleniu w roli asystenta (opłacie podlega w tym wypadku tylko zakwaterowanie i wyżywienie). W przyszłości będziemy również oferować wybranym absolwentom możliwość uczestniczenia w szkoleniach: 1) facylitator grup BBTRS i 2) Prowadzenie szkolenia Poziomu 1: „Podstawy”.

400 godzin całego Programu Certyfikowanego Praktyka BBTRS obejmuje:

 • Osobisty udział w minimum 4 modułach warsztatowych, udział w 3 webinariach oraz w 7 internetowych spotkaniach mentoringowych pomiędzy modułami szkoleniowymi;
 • Udzielenie 70 półtoragodzinnych udokumentowanych sesji praktycznych w okresie 2 lat; (Minimum 5 klientów, którzy ukończyli serię 8-sesji)
 • Zrealizowanie wszystkich godzin (szkoleniowych i praktycznych) w okresie nie przekraczającym 2 lat.

Formy nauki wykorzystywane w treningu na praktyka BBTRS:

 • Osobiste szkolenie z facylitacji BBTRS
 • Webinary edukacyjne oferowane przez the BBTRI
 • Spotkania mentoringowe z facylitatorami przez internet
 • Superwizowane praktyki z innymi uczestnikami szkolenia
 • Superwizja dla nowych uczestników szkolenia
 • Szkolenie z prowadzenia medytacji
 • Coaching osobisty

Opcjonalne warsztaty i webinaria

Dzięki dodatkowym warsztatom i webinarom można pozostawać na bieżąco z ewolucją metody oraz rozwijać kolejne specjalistyczne umiejętności w pracy indywidualnej oraz z grupami (te godziny nie wliczają się do godzin wymaganych w ramach programu certyfikacyjnego).

 • Uwalnianie kobiecej traumy
 • Facylitowanie grup (tylko zaproszeni absolwenci)
 • Uzdrawianie traumy rozwojowej
 • Facylitowanie Poziomu 1 BBTRS „Podstawy” (tylko zaproszeni absolwenci)