TRENINGI

Na czym polega Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie Energetyczne (MER)?

 • MER to głęboki, pełny wyczucia dotyk i holistyczne metody leczenia bólu. Satyarthi Peloquin uczy zrozumienia połączeń między umysłem, emocjami i ciałem.
 • Dzięki MER można zrozumieć, skąd pochodzi większość zespołów bólowych i nauczyć się ich skutecznego leczenia.
 • Celem metody Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania Energetycznego jest przyniesieni ulgi w przypadku ostrego, jak i przewlekłego bólu różnego rodzaju oraz przywrócenie ciału pełnej funkcjonalności, tak aby dana osoba mogła prowadzić w pełni aktywne życie. 
 • Poprawa jakości życia, do której dążymy, może nadejść w formie natychmiastowej ulgi od dyskomfortu, bólu i zaburzeń emocjonalnych lub w formie długofalowych zmian w integracji strukturalnej i funkcjonalnej, wyzwoleniu emocjonalnym, zmianach psychologicznych i behawioralnych oraz wyciszeniu umysłu w medytacji.
 • MER, czyli Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie Energetyczne to dużo więcej niż techniki manualne. To organiczny, holistyczny system, stale ewoluująca metoda, do której można włączyć szereg innych technik, zachowując jej podstawowy charakter.

MER obejmuje m.in. techniki:

 • masażu tkanek głębokich
 • energetycznej pracy z ciałem
 • wspieranych rozciągań
 • rozluźniania stawów
 • terapii czaszkowo-krzyżowej
 • uzdrawiania traumy 

 

Metoda MER przywraca elastyczność i witalność tkanek miękkich, strukturalną integrację ciała oraz sprawność fizyczną, pogłębia świadomość uczuć i odczuć z ciała, likwiduje ból i pomaga człowiekowi sięgnąć po zdrowie strukturalne, funkcjonalne i emocjonalne.

MER musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb, do konkretnej dolegliwości, do ogólnego stanu fizycznego, mentalnego i emocjonalnego danej osoby. To holistyczne podejście, w którym  musimy zająć się człowiekiem w całości, biorąc pod uwagę wiele czynników. To klient prowadzi cały proces od początku do końca, terapeuta tylko mu towarzyszy.

Główną przyczyną bólu i napięcia w ciele jest nadmierny skurcz kilku typów tkanki miękkiej: mięśni, powięzi, skóry, więzadeł i nerwów. Takie chroniczne napięcie blokuje dopływ krwi, tlenu i energii do tych wrażliwych tkanek. Stają się one zaciśnięte, sztywne i wyschnięte. Skurczona tkanka uciska receptory bólowe (nocyreceptory) i wywołuje 90% dolegliwości bólowych, unieruchamiających i znieczulających ciało oraz upośledzających ruchy klienta, a tym samym zakłócających styl życia. 

Chroniczny ból jest plagą naszej cywilizacji. W związku z tym zapotrzebowanie na specjalistów umiejących głęboko, precyzyjnie i z wyczuciem pracować z ciałem jest bardzo duże.

Trzy prawdy na temat MER:

 1. Ciało jest w nierównowadze z powodu nadmiaru napięć powięziowych, złych nawyków związanych z postawą i psychologicznych wzorców przytrzymania.
 2. Ciało nie jest „ciałem stałym”. Jest elastyczne, podatne na kształtowanie, płynne, rozciągliwe, zdolne do nauki nowych sposobów relaksacji, elastyczności i żywotności. Podlega nieustannym zmianom, a ponieważ składa się w 70-80% z wody, doświadczamy cały czas jej ruchu i przepływu.
 3. Ciało jest miejscem transformacji. 

Udział w treningu MER to głębokie, często odmieniające życie doświadczenie. 

Na szkoleniu nauczysz się, jak pomagać ludziom z wszelkimi rodzajami przewlekłego bólu i innymi dolegliwościami, m.in. z bólem pleców, ostrogą piętową (zapaleniem rozcięgna podeszwowego), zespołem Costena, migrenami, bólem szyi, ramion, bioder i miednicy, bólami głowy (w tymi migrenami), fibromalgią, depresją itp.

Dzięki treningowi Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania pogłębisz swoją wiedzę, rozwiniesz umiejętności oraz nabędziesz pewności i wprawy, aby móc efektywnie pracować ze swoimi klientami i osiągać wspaniałe rezultaty.

Nauczysz się

 • strukturalnego, funkcjonalnego i emocjonalnego odczytywania ciała
 • wspomaganego rozciągania (technika pochodząca z Ajurwedyjskiego Jogicznego Masażu, zwiększającego elastyczność i zakres ruchu)
 • usuwania przyczyny bólu - skutecznego rozluźniania skurczonej tkanki za pomocą głębokiego masażu oraz edukowania klienta o przyczynach jego dolegliwości
 • pracy z pięcioma typami ciała/osobowości według Wilhelma Reicha
 • uzdrawiania traumy poprzez świadomość wewnętrznych wrażeń w ciele (felt sense) i aktywowania naturalnej zdolności organizmu do samoregulacji i uwalniania traumy
 • uwalniania stawów
 • strukturalnej interwencji w celu zharmonizowania struktury ciała
 • uwalniania blokad (zablokowanej energii w formie stwardniałej, obkurczonej tkanki w kolejnych warstwach ciała) za pomocą umiejętnego, wrażliwego dotyku
 • ruchu odprężającego oraz przedstawienia klientowi nowych wzorców ruchowych -  bardziej zharmonizowanych i skoordynowanych

Poznasz

 • sztukę i teorię głębokiej pracy z ciałem
 • terapię Trigger Point (punktów spustowych) uwalniającą od bólu
 • techniki pracy z oddechem
 • siłę codziennych medytacji – medytacji dynamicznych oraz medytacji podczas dawania i otrzymywania dotyku

Dowiesz się

 • jak uwolnić przewlekły skurcz mięśni poprzez głęboki i wyczulony oraz delikatny i współczujący dotyk
 • jak zapewnić klientowi pełny program indywidualnych ćwiczeń i praktyk, które całkowicie wyeliminują ból 
 • jak pracować z bolesnymi miejscami tak długo, aby dać tkance czas na odprężenie i nawodnienie
 • jak używać palpacji jako ważnego narzędzia do diagnozowania i oceny
 • jak aktywować naturalne mechanizmy autoregulacji i samouzdrawiania w ciele poprzez „odwijanie” oraz uwalnianie traumy. W trakcie tej pracy klient uświadamia sobie dysfunkcyjne wzorce i przekonania, które przyczyniły się do jego aktualnej kondycji
 • jak dzięki zrozumieniu przyczyn bolesnego skurczu mięśni klient uświadamia sobie, w jaki sposób stłumione emocje, psychologiczne lęki oraz dysfunkcyjne nawyki doprowadziły do jego objawów

Dla kogo?

W trakcie szkolenia MER skoncentrujemy się na odkrywaniu techniki głębokiej pracy z ciałem jako sztuki uzdrawiania. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • chcą pracować z ludźmi głęboką i skuteczną metodą terapii poprzez ciało
 • chcą poznać przyczyny bólu i technik, dzięki którym mogą pomóc innym żyć bez niego

Struktura treningu

Pełen trening Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania Energetycznego to 6 modułów, które tworzą przestrzeń sprzyjającą uczeniu się, empatii, obecności i akceptacji. Obejmuje on 300 godzin szkolenia stacjonarnego (teoria i praktyka) oraz 50 godzin sesji praktycznych, które uczestnicy powinni wykonać między poszczególnymi modułami.

W takim otoczeniu uczestnicy mogą bezpiecznie poznawać nowe obszary, doświadczać uzdrawiającej siły masaży, zdobywać wiedzę i uczyć się sztuki holistycznego rozluźniania mięśniowo powięziowego. Szkolenie jest głęboką podróżą skupioną na nauce efektywnej pracy z powięzią oraz zrozumieniu i praktykowaniu holistycznej pracy z ciałem, umysłem i uczuciami jako organiczną całością.

Do treningu można dołączyć w każdym momencie – można go rozpocząć dowolnym modułem.

Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat Integral Body Institute.

 • MODUŁ „POWRÓT DO ŹRÓDŁA”: Plecy, szyja, miednica i oddech - 6 dni
 • MODUŁ „UZIEMIENIE”: Stopy, nogi i biodra - 6 dni.
 • MODUŁ „SCENTROWANIE”: Uwalnianie napięć i balansowanie miednicy, integracja centrum ciała - 6 dni.
 • MODUŁ „ PORZUCENIE KONTROLI”: Uwalnianie napięć i balansowanie twarzy, czaszki, szyi i ramion - 6 dni.
 • MODUŁ „ PASJA ODDECHU”: Klatka piersiowa i oddech - 6 dni.
 • MODUŁ „PŁYNNE CIAŁO” – mobilizacja stawów i praca z płynami w ciele – 6 dni

* Trening można rozpocząć dowolnym modułem

MODUŁ „POWRÓT DO ŹRÓDŁA”: Plecy, szyja, miednica i oddech – 6 DNI.

Na szkoleniu nauczysz się unikatowych i niezwykle wartościowych metod pracy z głębokimi tkankami, które pomagają usuwać bóle pleców, karku i miednicy. Będziemy poznawać strukturalną i funkcjonalną anatomię tych obszarów oraz rozwijać intuicję i umiejętności konieczne do pracy masażowej z syndromem bólowym w tych obszarach ciała – zwłaszcza, że odpowiadają one za zdolność klienta do „stanięcia za sobą”, w sensie dosłownym i przenośnym. 

Ten moduł zaznajamia uczestników z rozluźnianiem i równoważeniem okolicy lędźwiowo-krzyżowej, przepony, serca, wlotu klatki piersiowej, atlasu, potylicy i miednicy. Zdobędziesz wiedzę i poznasz sztukę głębokiej pracy z plecami, karkiem, miednicą, serię wspieranych rozciągnięć oraz uruchamianie stawów. Prezentowane będą cztery skuteczne techniki uwalniania oddechu.

Dzięki połączeniu codziennych medytacji, teorii, pokazów i wymian sesji masażowych przy stałym wsparciu kadry nauczycielskiej nauczysz się holistycznego podejścia do rozluźniania powięziowego.

Nauczysz się

 • „słuchającego“ dotyku
 • stopniowego i systematycznego uwalniania napięcia oraz integracji kręgosłupa
 • sztuki uwalniania wzorców blokad oraz ich powiązania z emocjami
 • pracy z szyją, barkami, plecami, oddechem i miednicą
 • 8-punktowej skali wrażliwego i skutecznego dotyku w głębokiej pracy z ciałem, stworzonej przez nauczyciela Satyarthiego Peloquina, z myślą o rozwinięciu intuicji dotyku u adeptów głębokiej pracy z ciałem
 • wspierania i edukowania klientów poprzez rozluźnianie powięziowe nastawione na pogłębione uczenie się zakresu ruchu oraz uwalniania traumy
 • oceny sylwetki ciała klientów: diagnozowania, przeprowadzania wywiadu z klientem, badania palpacyjnego, używania rezonansu (oddźwięku) oraz intuicji

Dowiesz się

 • jak przy pomocy tych informacji ułożyć całościowy plan leczenia (plan pracy z klientem), aby doprowadzić do integracji powięziowej i zrównoważenia energii
 • w jaki sposób skurcze powięzi są odpowiedzialne za 95 procent przypadków bólu chronicznego
 • jak otworzyć układ energetyczny poprzez uwalnianie blokad energetycznych ciała i wspieranie przepływu energii

Zrozumiesz

 • jak ważne jest uwalnianie i balansowanie oddechu klientów
 • dlaczego miednica jest centrum równowagi i zaufania

Rozwiniesz 

 • zdolności do głębokiej pracy z ciałem klienta przy użyciu mechaniki własnego ciała.

Poznasz 

 • układ mięśniowy oraz psychologię „rozciągania powięziowego” jako metody rozluźniania psychofizycznego. 

Efekt:

Pod koniec tego modułu uczestnicy będą posiadać umiejętności używania serii technik manualnych, które służą uwalnianiu bólu karku, pleców i miednicy. Będą przygotowani do udzielania pełnej sesji terapeutycznej poświęconej plecom, karkowi, barkom, mięśniom oddechowym i miednicy.

MODUŁ „UZIEMIENIE”: Stopy, nogi i biodra – 6 DNI.

Chociaż jedna na dziesięć osób w jakimś momencie życia będzie cierpieć na zapalenie rozcięgna powięziowego, kompetentna praca masażowa ze stopami i tyłem nóg może przynieść niebywale pozytywne rezultaty, przynosząc ulgę cierpiącym klientom. Ten moduł uczy technik leczenia niższych partii ciała w procesie głębokiej pracy z ciałem, poprzez mobilizację stawów, stosowanie wspieranych rozciągnięć i rozluźnianie. Uwzględnia również precyzyjną pracę masażową na stawie kolanowym i biodrowym, rozprawiając się z mitem o artretycznym kolanie czy biodrze.

Na poziomie zaawansowanym, skupiając się na tylnej linii nogi na początku pracy z ciałem, rozszerzymy tę pracę na biodra, kolana, stopy i całe nogi.

Moduł poświęcony stopom, nogom i biodrom, składający się z codziennych medytacji, wprowadzenia teoretycznego, pokazów i aktywnej wymiany w sesjach pracy z ciałem z partnerem/-ką, to nauka poprzez doświadczenie mechaniki ciała i poprawnych metod pracy z powięzią i stawami. Podczas szkolenia będzie czas na pytania i odpowiedzi oraz przedyskutowanie przypadków, z którymi uczestnicy spotkali się w swojej praktyce.

Nauczysz się

 • pracy ze wszystkimi segmentami górnej części nóg, poczynając od ścięgien podkolanowych, przywodzicieli, odwodzicieli i kończąc na mięśniach czworogłowych
 • rozluźniania mięśni pośladkowych średniego i małego, mięśnia-napinacza powięzi szerokiej oraz rotatorów stawu biodrowego
 • uwalniania bólu i przywracania naturalnego ruchu stóp, nóg i bioder
 • oceny dolegliwości stóp, kolan i bioder, w tym diagnozy sylwetki ciała, badania palpacyjnego i przeprowadzania testu ruchowego
 • uruchamiania stawów w stopie, kostce, kolanie i biodrze
 • wspieranego rozciągania stóp, nóg i bioder
 • głębokiej pracy z ciałem oraz wrażliwego „słuchania” rękoma, szukając rozluźnienia w ciele
 • strukturalnego równoważenia nóg i stóp
 • rozciągania powięzi nóg i bioder

Dowiesz się

 • o roli mięśnia piszczelowego przedniego w zginaniu stopy na wysokości kostki
 • o psychologii bólu kolan, bioder i stóp
 • jak pracować niezwykle skutecznymi metodami dialogu somatycznego

Poznasz

 • techniki diagnozowania sylwetki ciała, w tym „śledzenie” – metodę autokorekty polegającą na właściwym ustawieniu stóp i nóg
 • różne narzędzia pracy z zapaleniem rozcięgna podeszwowego
 • anatomię mięśniowo-powięziową niższych partii ciała, anatomię i fizjologię całej powięzi

Efekt: 

Uczestnicy, którzy ukończą moduł poświęcony dolnym partiom ciała, wejdą na wyższy poziom umiejętności i wrażliwości w usuwaniu dokuczliwego i uporczywego bólu oraz dysfunkcji strukturalnej w stopach, kolanach i biodrach. Poprzez diagnozę sylwetki ciała uczestnicy nauczą się interpretować zaburzenia równowagi strukturalnej i stosować odpowiednie techniki do zbudowania sesji integrującej niższe partie ciała z miednicą i kręgosłupem. Dzięki takiemu procesowi nauczania, uczestnicy szkolenia będą w stanie wspierać felt sense, ugruntowanie klienta i jego energetyczny kontakt z ziemią poprzez stopy i nogi.

MODUŁ „SCENTROWANIE”: Uwalnianie napięć i balansowanie miednicy, integracja centrum ciała – 6 DNI.

Miednica to główny fundament twojej równowagi strukturalnej. Twoja dźwignia. Twój punkt podparcia. 

Miednica łączy nogi i kręgosłup, tworząc „fundament” architektury ciała człowieka oraz wielu uczuć. Jest to też miejsce trzymania wielu traum zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Ponad 20 mięśni głębokich, które otaczają miednicę, układa się w swego rodzaju „wachlarze”, które odpowiadają za kształt naszej postawy i w których zapisane są nasze niewyrażone uczucia. Podczas tego modułu z wrażliwością i wyczuciem będziemy pracować z tym bardzo delikatnym obszarem.

Szkolenie ma służyć eksploracji oddechu w miednicy, pogłębić nasze zdolności do odczuwania własnego ciała oraz ciała klienta i pracy z nim.  

Dialog mięśniowo-powięziowy pomoże połączyć i rozpuścić nieuświadamiane ograniczenia i blokady mentalne. Prezentowane będą również zaawansowane formy leczenia oraz techniki ruchu wspierające proces.

Nauczysz się

 • oceniania i diagnozowania zaburzeń równowagi miednicy, skrzywienia miednicy 
 • sposobów rozluźniania tkanek i poprawnego ustawiania miednicy
 • zaawansowanych ruchów i technik osiągania głębokiej integracji
 • rozpoznawania, badania palpacyjnego i leczenia głębokich struktur mięśniowo-powięziowych i szkieletowych w obrębie: mięśni pośladkowego wielkiego, średniego i małego, sześciu głębokich mięśni skrętnych bocznych, grup odwodzicieli i przywodzicieli oraz mięśni biodrowo-lędźwiowych.
 • tworzenia planu leczenia w celu uwolnienia blokad somatyczno-emocjonalnych i przywrócenia równowagi w połączeniu między miednicą i sercem
 • uwalniania mięśni dna miednicy i jej integracji
 • diagnozowania i leczenia bólu kości krzyżowej, miednicy i lędźwi
 • rozumienia równowagi pomiędzy miednicą a górną częścią ciała

Zrozumiesz

 • jak nierozwiązane problemy emocjonalne i koncepty mentalne tworzą wzorce zaburzeń równowagi w miednicy i sercu

Skupimy się na:

 • „naturalnej” pozycji miednicy i wsparciu dla miednicy
 • przegubach miednicy i ich wpływie na postawę, oddychanie i rodzenie
 • roli mięśni dna miednicy i mięśni brzusznych w oddychaniu
 • systemie ucisków i zrostów miednicznych w trzewiach
 • roli „kompleksu lędźwiowo-biodrowego” w oddychaniu angażującym całe ciało
 • oddychaniu, które jest ruchem całego ciała i może integrować reakcje strukturalne i fizjologiczne w całym naszym organizmie.

Efekt

Po ukończeniu modułu będziesz w stanie wykonać pełną sesję MER poświęconą obszarowi miednicy. 

Będziesz umiał/a diagnozować i korygować zaburzenia strukturalne spowodowane nieprawidłowym ustawieniem miednicy. Będziesz w stanie skutecznie pomóc pacjentowi z bólem lędźwi, bioder czy brzucha spowodowanym nadmiernym napięciem tkanki mięśniowopowięziowej w tych obszarach.

MODUŁ „PORZUCENIE KONTROLI”: Uwalnianie napięć i balansowanie twarzy, czaszki, szyi i ramion – 6 DNI.

Wiele dolegliwości zlokalizowanych w górnych partiach ciała nie ustępuje mimo stosowania konwencjonalnych metod fizjoterapeutycznych. Na tym warsztacie nauczysz się szerokiego wachlarza technik i metodologii pracy z szyją, twarzą, czaszką oraz barkami i ramionami. Poznasz psychologiczne aspekty tych obszarów oraz dowiesz się, jak aktywować naturalne mechanizmy ciała służące leczeniu traumy.

Nauczysz się

 • powiązań przestrzennych między poszczególnymi segmentami tułowia (medycyna przestrzenna)
 • form leczenia powięzi odpowiedzialnej za struktury oddechowe.
 • czterech technik uważnego słuchania, powodujących uwolnienie oddechu
 • postępowania z szokiem i traumą struktur oddechowych
 • tworzenia całościowego planu leczenia bólu szyi, łokci, barków, nadgarstka i ręki
 • pracy z obszarem twarzy i głowy, zwłaszcza w przypadku bólu głowy lub  szczęki
 • anatomii funkcjonalnej układu mięśniowo-powięziowego struktur oddechowych, ramion, twarzy i czaszki
 • pracy z organami: wątrobą, płucami i żołądkiem; motoryki i ruchomości trzewi
 • całościowej metodologii pracy z szyją, oddechem, ramionami i twarzą
 • psychologii tych obszarów ciała i uruchamiania naturalnej zdolności ciała do uwalniania traumy poprzez pracę z oddechem oraz zastosowanie 5 zasad uwalniania autonomicznego i emocjonalnego
 • jak edukować klientów o psychosomatycznych przyczynach bólu 
 • jak pracować z najczęstszymi syndromami bólowymi występującymi w górnej części ciała, również takimi, które nie ustępują mimo stosowania konwencjonalnych technik pracy z ciałem

Efekt

Po ukończeniu modułu będziesz w stanie wykonać pełną sesję MER poświęconą twarzy, głowie, szyi, ramionom i barkom. Będziesz mógł skutecznie pomóc klientom z dolegliwościami bólowymi spowodowanymi napięciem tkanki mięśniowopowięziowej w tym obszarze. 

MODUŁ  „ PASJA ODDECHU”:  KLATKA PIERSIOWA I ODDECH – 6 DNI.

Poszerzanie przestrzeni oddechu poprowadzi Cię poprzez kluczowe stadia przepływu oddechu w klatce piersiowej, w kręgosłupie, barkach i w szyi oraz pokaże, jak zwiększać ten przepływ podczas wdechu i wydechu oraz uczynić go łatwym i naturalnym, co umożliwi Twoim klientom doświadczenie wielu innych korzyści. 

Oddychanie w otwarty, rozluźniony sposób powoduje otwarcie ciała na więcej energii określanej mianem aktywacji, która z kolei pomaga odsłonić, uwolnić i zintegrować fizyczne, mentalne i emocjonalne wzorce klienta. Dodawanie terapii oddechem do rozciągania mięśniowo-powięziowego tworzy bardzo głęboką formę pracy, wspieraną przez wrażliwy i głęboki dotyk.

Podczas tego modułu nauka opiera się na starannej ewaluacji oddechu na podstawie diagnozy sylwetki ciała od głowy i szyi, poprzez klatkę piersiową, kręgosłup i barki. Obejmuje głęboką pracę z pracę z mięśniami oddechowymi, podczas kiedy klient oddycha głęboko i jednostajnie. 

Ten program szkoleniowy skupia się na terapii manualnej, ale przekazuje również bardzo dużo informacji na temat pracy z energią, oddechem i ruchem. Każda technika jest wyjaśniona i zademonstrowana, włączając warianty, które można łatwo zastosować w każdym podejściu, w którym pracujesz. Techniki są również prezentowane w sekwencjach, tworzących całe sesje, abyś z łatwością mógł/mogła je stosować i osiągać najlepsze rezultaty.

Nauczysz się

 • tworzyć strukturę sesji tak, aby pracować z indywidualnym wzorcem oddechowym klienta i odpowiedzieć na jego zapotrzebowanie

Omówimy

 • znaczenie anatomii emocjonalnej i rozwoju emocjonalnego
 • model traumy a model wstrząsu w leczeniu dysocjacji

Efekt

Po ukończeniu modułu będziesz w stanie wykonać pełną sesję MER poświęconą klatce piersiowej i przeponie. Będziesz wiedział/a, jak wspierać swobodny i pogłębiony oddech klienta oraz jak pracować z emocjami zablokowanymi w tych obszarach. Posiądziesz znajomość technik rozluźniających mięśnie oddechowe i będziesz mógł skutecznie pomagać klientom z bólem w tym obszarze spowodowanym napięciem tkanek.

Moduł  „PŁYNNE CIAŁO” - 6 dni 

W trakcie tego szkolenia poznasz pojęcie Płynnego Ciała i nauczysz się, jak ważna jest bezpośrednia interakcja z nim. Rozpoznasz jego samoporządkujące i samoorganizacyjne funkcje. 

Płynne Ciało jest ogniwem spajającym ciało fizyczne i energetyczne. Odkryjesz, w jak prosty i logiczny sposób praca na ciele fizycznym, zwłaszcza na powięzi, łączy się z pracą na ciele energetycznym.

Nauka mówi nam, że ciało dorosłego człowieka zawiera 70% lub więcej płynów. Jednak podczas pracy z ciałem skupiamy się (badamy, zapamiętujemy i często opisujemy zmiany) głównie na kościach, mięśniach i powięzi, które stanowią pozostałe 30%, przez co umyka nam bardzo wiele informacji.  

Umiejętności manualne niezbędne do rozluźnienia powierzchniowej powięzi różnią się od umiejętności potrzebnych do upłynnienia wiązadeł i odkręcania kości. Dlatego też praca z różnymi warstwami powięzi wymaga od nas pewnej zmiany podejścia i przyjęcia innej percepcji. 

Program warsztatu podzielony jest na 4 części i ma na celu rozwinięcie szerokiego spektrum umiejętności dotykowych, co pozwoli na pogłębienie umiejętności nawiązywania kontaktu z ciałem jako całością oraz umożliwi bardziej efektywną pracę z różnymi formami powięzi oraz płynami ciała. Twoje dłonie staną się wrażliwsze. Tym samym będziesz osiągać lepsze efekty w sesjach MER. 

Będziemy koncentrować się na tym, jak pracować efektywniej, a jednocześnie lżej, wkładając w to jak najmniej wysiłku, jak osiągać większą skuteczność w pracy z symptomami bólowymi oraz jak wprowadzać pracę z emocjami i oddechem jako integralne części sesji.

Podczas warsztatu będziemy eksplorować obszary, takie jak:

 • podejście systemowe do mobilizacji wszystkich głównych stawów ciała
 • sposoby doskonalenia zmysłu dotyku i łączenia go z technikami energetycznymi 
 • pogłębianie podejścia holistycznego w pracy z syndromami bólowymi 
 • rozwijanie dotychczasowych umiejętności oraz współczującej obecności podczas pracy z pojawiającymi się w sesjach problemami psychologicznymi i emocjonalnymi 
 • włączanie pracy z oddechem do sesji MER 
 • doskonalenie intuicji, aby lepiej wyczuwać klienta
 • typologia psychosomatyczna Wilhelma Reicha - czytanie ciała, rozpoznawanie pięciu typów psychofizycznych oraz najlepsze metody do pracy z każdym z nich
 • pielęgnowanie najważniejszych jakości terapeuty MER: delikatności, uważności i ugruntowania w sobie.
 • praca z „odwijaniem” (spontanicznym, a zarazem w pełni świadomym rozciągającym ruchem klienta w czasie sesji - ang. “unwinding”) prowadzącym do Somatycznego Uwalniania Emocji (Somatic Emotional Release). Płynne integrowanie „odwijania”, pracy z oddechem, świadomości emocjonalnej oraz rozluźniania
 • poszerzanie zakresu swoich umiejętności poprzez rozwijanie różnych jakości dotyku, potrzebnych do umiejętnego badania stanu powięzi
 • doskonalenie zdolności percepcyjnych, aby umieć ocenić, jaki rodzaj dotyku ułatwi  ciału odzyskanie najwyższego stopnia funkcjonalności i integrację
 • efektywniejsza, głębsza i skuteczniejsza praca  przy mniejszym włożonym wysiłku;  kompleksowe rozluźnianie dysfunkcyjnych i zdezorganizowanych tkanek: wszystkich warstw powięzi, kości i więzadeł
 • uruchamianie naturalnych zasobów ciała do uzdrawiania naruszonych tkanek, aby interwencje powięziowe były bardziej kompleksowe, a ich efekty długotrwałe

Efekt:

Nauczysz się podstawowych technik pracy z powięzią, oddechem i emocjami lub rozwiniesz i udoskonalisz te, które już znasz. Rozwiniesz wrażliwość dotykową oraz pogłębisz holistyczne rozumienie bólu.

PROGRAM DNIA:

 • Poranna Medytacja 8:00-9.00
 • Śniadanie 9:00-10:00
 • Sesja Poranna 10:00-13:00
 • Obiad 13:00-14:30
 • Sesja Popołudniowa 14:30-18:00
 • Kolacja 18:00-19:30
 • Sesja Wieczorna 19:30-21:30  odbędą się 3 nocne sesje podczas każdego modułu).

SATYARTHI PELOQUIN

Satyarthi Dylan Peloquin zajmuje się profesjonalnie pracą z ciałem od 42 lat. W ciągu ostatnich 33 lat w jego szkoleniach wzięło udział ok. 3000 osób z całego świata. Wiele z nich pracuje teraz na pełen etat w zawodzie bodyworkera, wiele z nich stało się nauczycielami różnych form i metod pracy z ciałem.

Satyarthi zaczynał jako profesjonalny tancerz w San Francisco. W tym okresie poddawał swoje ciało rygorystycznym treningom i intensywnym ćwiczeniom fizycznym. W pewnym momencie zauważył, że tylko masaż przynosi ulgę jego napiętym i obolałym mięśniom i to odkrycie tak go poruszyło, że w 1970 zaczął uczyć się masażu i dawać sesje. W 1971, będąc już po kursie Integracji Strukturalnej i pracując tą metodą, zdał sobie sprawę, że to praca z ciałem jest jego prawdziwą pasją i powołaniem. Przez następnych kilka lat uczył się akupunktury, shiatsu, anatomii i różnych metod uzdrawiania. W 1976 roku odwiedził Międzynarodową Komunę Osho w Punie, w Indiach, gdzie pracował i jednocześnie uczył się od przebywających tam specjalistów nowych form pracy z ciałem, m.in. metody Alexandra, rolfingu, terapii neoreichiańskiej i wielu innych interdyscyplinarnych metod.

Podczas pobytu w komunie Satyarthi był osobistym masażystą Osho - oświeconego indyjskiego mistyka, który nauczał, że ciało, umysł i duch stanowią organiczną, nierozłączną całość. Ta relacja wzbogaciła jego metody pracy i nauczania o nowe wymiary. Satyarthi zintegrował całą ogromną wiedzę o anatomii oraz różne metody i techniki uzdrawiania i pracy z ciałem, których się uczył, i we współpracy z innymi stworzył nowatorski system pracy z ciałem, zwany Rebalancingiem, cieszący się międzynarodową sławą. 

Jest specjalistą w leczeniu tak przewlekłego, jak i ostrego bólu - pracował w wielu szpitalach, pomagając pacjentom cierpiącym z tego powodu. Uczy fizjoterapeutów oraz personel medyczny swoich autorskich metod przynoszenia ulgi w bólu.

Jego autorski system pracy ewoluował i dziś nosi nazwę Mięśniowo-Powięziowego Rozluźniania Energetycznego. Jest to metoda mająca na celu przede wszystkim rozluźnienie skurczonej i napiętej, będącej głównym powodem bólu. Holistyczne podejście Satyarthiego uwzględnia również wiele psychofizycznych czynników, które przyczyniają się do powstawania dolegliwości lub je potęgują, takich jak zła postawa ciała, negatywne przekonania oraz nieuświadomione emocje.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Satyarthiego:  http://myofascialtrainings.com