KALENDARZ

Każdy z Treningów można rozpocząć dowolnym modułem!

 

Dynamika siły życia – kompletne szkolenie Qigong (LFD)
LIFE FORCE DYNAMICS QIGONG, 2 POZIOM
5 ŻYWIOŁÓW QIGONG - QI - 6 DNI

18-24 Czerwca 2018 w Kikowie , 
prowadzi Simon Calder z Angli. 

{pgslideshow id=32|image=L}Szkolenie to pogłębia Twoje zrozumienie Qigongu korzystając z systemu 5 żywiołów, układu organów i meridianów. Wykłady umożliwią szczegółowe zrozumienie każdego meridianu, organu, ich jakości oraz ich wpływu. To w organach leży najgłębszy poziom naszej toksyczności i starej traumy. Dzięki Qigong możemy oczyścić nasz organizm i organy z toksycznego Qi, wzmacniając swój układ odpornościowy i zapewniając silniejszy organizm na starość. 

Śzpik kostny jest najgłębszą strukturą twojego ciała strukturalnego, tworząc układ odpornościowy i dając Ci siłę. Dzięki Qigong nakierowanemu na szpik kostny uczysz się kierować i kultywować swoją energię, od rdzenia kości po osłonę na kościach.

Rozwijamy wszystkie praktyki z 1 poziomu o zestawy form o konkretnych jakościach w ciele Qi. Wzmacnianie jakości każdego z 5 żywiołów w ciele poprzez medytację, wizualizację, zrozumienie diety i tego jak oczyszczać i uwalniać stare Qi zanim wprowadzimy nowe, świeże Qi. Następnie cyrkulujemy je poprzez meridiany, trenując aby było to płynne i zrównoważone, 

Zrozumiesz jak te 5 żywiołów tworzy ciało i jak równoważyć deficytowe żywioły korzystając z jakości nadwyżkowych. W Qigong celem duchowego skupienia jest równowaga systemu 5 elementów. Kiedy ją osiągasz, doświadczasz wielkiego skupienia na życiu. 

Nauka kompletnego systemu Qigong  w 25 ruchach, po 5 ruchów na każdy z żywiołów.

Włączenie:

 • Rozluźniania i aktywowania Qi i tkanek 
 • Przemywanie i oczyszczanie meridianów 
 • Cyrkulowanie i kierowanie Qi poprzez meridiany
 • Wzmacnianie  i energetyzowanie Qi
 • Integrowanie i regulowanie Qi w układzie.

Praktyki Qigong:

 • Praktyka Qigong 5 żywiołów Dynamiki siły życiowej  - 5 żywiołów form Qigong, 25 ruchów integrujących 5 żywiołów
 • Qigong szpiku kostnego - Wysyłanie Qi bezpośrednio do szpiku i kości, wzmacnianie kości i układu odpornościowego
 • 5 żywiołów pięści w sile do walki i w mocy osobistej - Wzmacnianie wszystkich 5 żywiołów wybuchowymi ruchami mocy
 • Naciskanie dłoni 2 - Podnoszenie wrażliwości partnera i szkolenia walki na wyższy poziom.
 • Napełnianie się Qi  -  podnoszenie i nasycanie tkanek ciała energią Qi.
 • Zestawy chodzenia po okręgu wg 5 żywiołów - Pielęgnowanie jakości 5 żywiołów poprzez praktykę chodzenia.
 • Stanie wg 5 żywiołów - Zrozumienie i kultywowanie 5 elementów poprzez pozycje statyczne.
 • Oddychanie i reakcja na stres wg 5 żywiołów - Nauka 5 jakości oddechu i reakcji każdego z tych żywiołów na stres.
 • Wchłanianie Qi z natury - Bezpośrednie łączenie się i wchłanianie życiodajnej energii Qi od roślin, drzew i z innych zasobów natury.
 • Qigong meridianów –  Nauka cyrkulowania Qi w całym układzie meridianów.
 • Kriya oddechowa Qigong - Analiza oddechu w 4 różnych częściach, studiowanie i kultywowanie każdego obszaru by pogłębić zrozumienie oddechu.
 • 6 kierunków centrowania - Głębokie centrowanie się na swojej prawdziwej osi osobistej.
 • Oczyszczanie emocjonalne –  Uwalnianie głębokich pokładów toksycznych wzorców emocjonalnych.

Lectures:

 • System 5 żywiołów - Pełen przegląd systemu 5 żywiołów oraz nauka jak go używać w praktyce.
 • 24 godzinny zegar Qi -  Zrozumienie rytmów własnego przepływu Qi oraz nauka równoważenia go 
 • Meridiany i organy - Poznawanie każdego z meridianów i powiązanych z nimi organów.
 • Powiązania między organami - Zrozumienie całego układu organów i powiązań między nimi 
 • Dieta 5 żywiołów - Zrozumienie 5 smaków i ich wpływu na organy oraz jak na nie wpływać określoną dietą.
 • Zrozumienie i balansowanie własnego Qi - Jak używać poznanych dotąd informacji do zrozumienia i zrównoważenia naszego pola Qi.

Medytacje:

 • Biały kręgosłup – Przechodzenie głęboko do każdego obszaru ciała, rozpalanie całego kręgosłupa energią Qi.
 • Medytacje 5 elementów – medytowanie i kultywowanie jakości każdego z żywiołów.

Czym jest szkolenie Qi-gong - dynamika siły życiowej 

Qigong - Dynamika siły życiowej jest zintegrowanym kompletnym nauczaniem Qigong. Zostało ono stworzone po wielu latach studiowana i praktyki. Powstał system nakierowany do uwalnianie ciała i układu bioenergetycznego od napięć, głębokiej traumy, stresu i  powiązanych z nimi symptomów i chorób, harmonizując centralną strukturę ciała i dostarczając zintegrowane zrozumienie naszej własnej energii siły życiowej za pośrednictwem pełnych wdzięku harmonijnych pozycji Qigong, medytacji energetycznych, technik oddechowych i podróży poprzez system 5 żywiołów.

Szkolenie certyfikacyjne poświęcone Qigong – Dynamika siły życiowej jest zaproszeniem do poznania całego swojego istnienia z nakierowaniem na stale rosnący rozwój osobisty i zrozumienie siebie, tworząc system głębokiego Rozwoju osobistego na całe życie. Ten system zmienia strukturę wzorców w tkankach oraz wspiera twoje ciało fizyczne, równoważąc je, wzmacniając jego energię subtelną oraz centrując Cię w Twojej głębokiej prawdzie i kierunku Twojego życiowego potencjału, nie tylko teraz, ale do końca Twojego życia.

Plan Dnia

 • 7.30-9.30am - Praktyka
 • 10.30-1pm - Wykład
 • 3-6pm - Praktyka i Wykład
 • 7.30-8.30pm - Praktyka Własna

Program Szkolenia: 

 • LFD Qigong 1 poziom „Podstawy – Jing” (Podstawy i szkolenie) - 6 dni, 60 godzin 
 • LFD Qigong  2 poziom - 5 żywiołów Qigong - Qi (Wzmacnianie siły życiowej  - 6 dni, 60 godzin
 • LFD Qigong 3 poziom „Zaawansowany Qigong – Shen” (Połączenie z duchem ) +  ( Akredytacja Nauczyciela ) - 6 dni, 60 godzin

* Trening można rozpocząć dowolnym poziomem  1 lub 2. Przed przystąpieniem do poziomu 3 należy uczestniczyć w modułach 1 i 2.

LFD Qigong jest programem certyfikowanym przez AADP – Amerykańskie stowarzyszenie praktyków leczących bez leków (aadp.com) oraz IBI Integral Body Institute
Program LFD Qigong skała się z minimum 180 godzin podzielonych na 3 moduły na 3 poziomach zaawansowania, organizowane w formie 6-dniowych warsztatów. 
Po ukończeniu 3 poziomu – modułu „Integracja” uczestnik, który spełnił wszystkie wymogi programu otrzyma akredytację do nauczania LFD Qigong.

Minimum 180 godzin programu zawiera: podręczniki z pełną treścią szkolenia, wsparcie w formie materiałów video na temat wszystkich form Qigongu, sesje uczące facylitacji Qigongu w teorii i praktyce.  Coaching osobisty oraz sesje indywidualne, jeśli jest taka potrzeba. 4 webinaria dotyczące materiału każdego z poziomów po ukończeniu każdego z poziomów jako możliwość wymiany pytań i uzyskania odpowiedzi.

Bardzo zalecane jest aby pomiędzy każdym poziomem uczestnik szkolenia praktykował techniki w celu osiągnięcia dobrego poziomu integracji osobistej przed przejściem na następny poziom. 

Szkolenie - Zakres tematów wszystkich 3 poziomów :

 • - Podstawy Qigong od poziomu początkującego do zaawansowanego 
- Fizyczne formy Qigong 
- Medytacje 
 • - 8 poziomów dbania o energię Qi 
 • - Nauki Taoistyczne
 • - Anatomia i fizjologia
 • - Ciało subtelne 
 • - Uwalnianie emocjonalne  
 • - Uważność
 • - Trzymanie przestrzeni dla pracy z energią  
 • - Teoria 5 żywiołów 
 • - Integracja w życiu  
 • - System meridianów i punktów akupunkturowych 
 • - Podstawy wiedzy na temat powięzi 
 • - Qi i Bio-Energia
 • - Uwalnianie traumy 
 • - Anatomia oddechu 
 • - Ćwiczenia z centrowania i uziemiania 
 • - Ochrona psychiczna  
 • - Empatyczne przywództwo  
 • - Dbanie i zarządzanie sobą  
 • - Jak nauczać i jak prowadzić szkołę 
 • - Układanie swojej własnej praktyki   
 • - Techniki terapeutyczne Qigong
 • - Podstawy sztuki walk Qigong

To szkolenie jest dla:

 1. To szkolenie jest stworzone specjalnie z myślą o tych, którzy poszukują głębokiego, pragmatycznego zrozumienia i integracji Qigong, zdobytego w ramach profesjonalnego, certyfikowanego programu, który będzie służył osobistej transformacji i Programowi Rozwoju.
 2. Osób, które doświadczają dolegliwości fizycznych lub energetycznych takich jak zapalenie stawów czy niewydolność kory nadnerczy, które szukają możliwości poprawy swojego zdrowia w zrównoważony i zintegrowany sposób .
 3. Osób, które szukają bardziej skutecznych sposobów przezywania swojego życia, dotyczy to zarówno osób pracujących w biznesie jak i terapeutów, od których styl życia wymaga wysokiej energii.
 4. Osób, które mają swoją duchową praktykę i chciałby pogłębić swoją wiedzę i zrozumienie świata Qi i Qigong.

Życie jest continuum od momentu naszych narodzin do momentu śmierci. Qigong daje nam proste i niezwykle skuteczne sposoby równoważenia energii i zrozumienia siebie nawzajem aż do momentu, kiedy odchodzimy z tego życia. Reklamą Qigong jest „100 lat w zdrowiu i dostatku”. A kto z nas sobie tego nie życzy?

Życie stawia przed nami nieustanne wyzwania, każde z nich pochłania część naszej siły życiowej. Czy uzupełniasz tę energię, którą wydatkujesz?

Czy może wprowadzasz do swojego organizmu więcej energii niż jej zabierasz? Tak, jakby całe twoje istnienie było odkładaniem energii na starość, taki duchowy plan emerytalny.

Czy znasz kogoś kto cierpi z powodu niskiego poziomu energii, przechodzi rekonwalescencję z powodu wypadku lub traumy? A może sam/-a jesteś na tym etapie? Czy chciałabyś zaproponować tej osobie lub sobie możliwość zrozumienia czy poczucia ulgi, żeby można było wrócić do zdrowia?

Inspiruje Cię to…?

Dołącz do nas i naucz się wzrastać przez wszystkie poziomy LFD Qigong, doświadcz transformacji swojego życia w bogatsze, pełniejsze, które daje Ci możliwość wyjścia naprzeciw różnym wyzwaniom życia.

 • - Rozpuść „Pozostałości napięć” z ciała. Dotyczy to dolegliwości i bólu, które ciągle Cię nękają, niezależnie od tego, co robisz.
 • - Zbuduj siłę we wszystkich obszarach swojego życia.
 • - Uwolnij głębokie traumy i stare wzorce, które ograniczają i spowalniają Cię.
 • - Zintegruj Ciało/Umysł/Qi/Emocje/Duch
 • - Wróć do swojego centrum i zakorzeń się na swojej ścieżce.
 • - Uwolnij toksyczną energię zmagazynowaną w powięzi i organach wewnętrznych, oczyść je i korzystaj z dodatkowej energii twojego układu odpornościowego
 • - Nawiąż kontakt z naturą i wchłaniaj energię ze swojego otoczenia 

Simon Calder

Simon od wieku 5 lat bierze udział w praktykach wschodnich podejść. Zaczynał od praktyki judo i elementów uważności w odniesieniu do świadomości ciała i współczującego szacunku wobec innych. W wieku 13 lat został przedstawiony mnichowi benedyktyńskiemu, który wprowadził go do zachodnich nauk duchowych Teilharda de Chardin i innych zachodnich ezoterycznych systemów oświecenia. W wieku 17 lat rozpoczął naukę u taoistycznego Mistrza z Chin, Choy, który nauczył go taoistycznej perspektywy pojmowania życia oraz mindfulness, Chi-Kung i dbania o wewnętrzną energię. Następnie Simon rozpoczął naukę w Art College, gdzie studiował malarstwo i projektowanie graficzne oraz prowadził studio artystyczne. Wyjechał z  Wielkiej Brytanii, aby na stałe zamieszkać w Azji. Tam podróżował i studiował w Indiach, Tajlandii, Nepalu, Malezji i na Bali. Przez ostatnie 13 lat praktykował z szamanami i joginami w Nepalu, u chińskich mistrzów w Malezji i na Bali oraz z joginami i nauczycielami tantrycznymi w Indiach i na Bali. W wyniku tych podróży i praktyk Simon uzyskał głębsze zrozumienie własności i powiązań pomiędzy Uważnością a matrycą powięziowo-mięśniową. Dzielenie się tym zrozumieniem, kultywowanie go poprzez Jogę Jin, Chi-Kung i Uważność stało się jego pasją na drodze do wolności poprzez współczucie i zrozumienie z poziomu umysłu i ciała.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Rozpoczęcie: 18 Czerwca 2018 , godzina 19.00 
 • Zakończenie: 24 Czerwca 2018, godzina 15.00
 • Cena kursu: 2.450 pln 
 • Program Dnia: zajęcia odbywać się będą w godz 9.00- 21.00 z przerwami na posiłki
 • Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel: +48 662.382.453
 • Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki 500 PLN na konto bankowe Citibank Handlowy:  78103000190109850300149801
 • Miejsce warsztatu:  Ośrodek Warsztatowy  w Kikowie (www.kikow.pl) 
 • Koszt zakwaterowania i wyżywienia (3 posiłki wegetariańskie) za 6 dni od osoby : 840 PLN (pokój 2-osobowy), lub 780 PLN (pokoj 3-5 osobowy), lub 720 PLN (poddasze z własnym śpiworem)

* Szkolenie można rozpocząć dowolnym poziomem 1 lub 2, przed przystąpieniem do poziomu 3 należy ukończyć poziom 1 i 2. 
* Więcej informacji można uzyskać pisząc na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel: +48 662382453
* Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
* Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat Integral Body Institute.