KALENDARZ

Każdy z Treningów można rozpocząć dowolnym modułem!

 

DYNAMIKA SIŁY ŻYCIA – KOMPLETNE SZKOLENIE QI-GONG (LFD)
Qigong – Dynamika siły życiowej. Poziom 1 – Podstawy - Jing.
26 LISTOPADA - 2 GRUDNIA 2018, Kików (Solec Zdrój)
prowadzi Simon Calder z UK.

Na 1 poziomie szkolenia będziemy przede wszystkim harmonizować i wzmacniać nasze ciało oraz układ bioenergetyczny, aby przygotować je do magazynowania i cyrkulacji dużych ilości energii Qi, które będziemy wytwarzać na poziomie 2.

Będzie to proces, podczas którego rozpuścimy blokady w stawach i tkankach ciała, używając zestawu praktyk Qigong. Każdy uczestnik będzie ich skutecznie uczony, tak by mógł je dobrze zrozumieć.

W czasie wykładów przyjrzymy się bliżej temu, czym jest Qigong, jak działa oraz jak możemy z niego korzystać w formie życiowej praktyki.

 • Nauczysz się podstaw Qigong poprzez wykłady, praktyki fizyczne i ćwiczenia energetyczne.
 • Nauczysz się, jak doświadczać energii Qi przepływającej przez ciało i jak dzięki odpowiednim ćwiczeniom zwiększać swoją wrażliwość na jej odczuwanie.
 • Poznasz 8 jakości ruchów Qi: Podnoszenie się, Opadanie, Otwieranie, Zamykanie, Zbieranie, Rozprowadzanie, Wchodzenie i Magazynowanie.
 • Poznasz różne techniki oddechowe Qigong: oddychanie embrionalne, 5 bram oddechu i oddychanie skórą.
 • Poznasz specjalnie zaprojektowane zestawy ćwiczeń wzmacniających ścięgna, stawy i powięź.
 • Nauczysz się podstawowego zestawu ruchów Qigong oraz  wdrażania do niego innych elementów.
 • Nauczysz się, jak pomnażać, gromadzić, równoważyć, transformować i magazynować energię Qi, którą wytworzysz.
 • W ramach wprowadzenia do Qigong jako sztuki samoobrony, nauczysz się prostych pchnięć rękoma oraz kreowania poczucia mocy w ciele.
 • Podczas ćwiczeń medytacyjnych będziesz praktykował Uważność, aby uwrażliwić się na subtelny świat energii Qi, która w każdym momencie przepływa poprzez nas i wokół nas.
 • Nauczysz się lokalizować, rozumieć i budować energię Qi w ciele, cyrkulować i magazynować ją do późniejszego wykorzystania lub do wzmocnienia układu odpornościowego.
 • Wszystkie praktyki dadzą pełną, bezpieczną podstawę do wzmacniania ciała i budowania rezerw energetycznych.

Praktyki Qigong 

 • Tworzenie kuli – łączenie się bezpośrednio z odczuciem energii Qi
 • Rozpuszczanie blokad energetycznych w stawach i tkankach
 • Dbanie o stawy – otwieranie i wzmacnianie stawów
 • Budowanie i rozwijanie 8 jakości Qi: Otwarcia, Zamykania, Podnoszenia, Opuszczania, Zbierania, Wchodzenia, Rozpraszania i Magazynowania Qi
 • Nacisk rąk – ćwiczenie w parach na odczuwanie energii Qi oraz wprowadzające do Qigong – Sztuki Walki
 • Rozluźnianie powięzi – głęboka praca nad trzecim ogrzewaczem i powięzią, uwalnianie napięć i budowanie energii
 • Oceaniczny kręgosłup – praca z rdzeniem kręgosłupa, otwieranie i uwalnianie na zewnątrz 
 • Drżenie – konkretne sekwencje drżenia służące uwolnieniu napięć i blokad
 • Poklepywanie i wyciąganie – dbanie o kondycję powięzi, wzmacnianie systemu energetycznego i oczyszczanie z toksycznej Qi
 • Spiralna forma ścięgien – głębokie wchodzenie i wzmacnianie całego układu ścięgien. Ścięgna są mocniejsze i lżejsze niż mięśnie
 • Trening uwrażliwiania – wzmacnianie zdolności słuchania i wyczuwania
 • Podstawy pozycji stojących – dostrajanie całej struktury ciała przy pomocy Bezpośredniej Integracji biotensegracyjnej.
 • Podstawowy zestaw ćwiczeń Qigong - 8 ruchów dla wzmocnienia i otwarcia ciała na energię Qi
 • Orbita MikroKosmosu – cyrkulowanie uzbieranej energii Qi poprzez zbiorniki Qi w ciele, kierowanie Qi do układu odpornościowego i organów
 • Oddychanie embrionalne – centrowanie się, uspokajanie umysłu i nauka zbierania i ześrodkowywania energi Qi przy pomocy oddechu oraz Dolnego Dantien (Centrum Energetycznego)
 • 5 bram oddechu – pogłębianie zrozumienia energii Qi i oddechu, kiedy zaczynamy wdychać Qi poprzez 5 bram w ciele.
 • Oddychanie skórą – korzystanie z całej powierzchni skóry i odczuwanie wszystkich  porów skóry, jak otwierają się oraz zamykają podczas oddechu.

 Wykłady 

 • Czym jest Qigong – pełne wprowadzenie do Qigongu, jak pielęgnować  używać i integrować energię Qigong w swoim życiu
 • 8 etapów dbania o energię Qi: zrozumienie, lokalizowanie Qi, oczyszczanie, usuwanie toksycznego Qi, zbieranie i kultywowanie Qi, magazynowanie Qi i wysyłanie Qi z ciała
 • 3 skarby -  3 poziomy, które spajają życie, Jing – esencja i zdrowie fizyczne, Qi – bioenergia, Shen – połączenie ze swoim Żywym Duchem
 • Czym jest Qi – odczuwanie energii Qi, zrozumienie jej właściwości, pracowanie z nią i używanie jej .
 • Qi i powięź – uczenie się o powiązaniach pomiędzy energią Qi i powięzią, aby zwiększać energię siły życiowej
 • 3 Dantieny -  3 główne centra energetyczne w ciele: dolny, środkowy i górny Dantien
 • 4 etapy potencjału – metoda lokalizacji Qi, trzymania się Qi, budowania Qi i stawania się Qi 

Medytacja 

 • Centrowanie i ugruntowanie – podstawowe medytacje Qi oraz cyrkulacja Qi
 • Trzy umysły w jednym – łączenie wszystkich aspektów Bycia w jedną spójną całość
 • Pustka – siedzenie i stawanie się naczyniem dla wszystkiego, co się pojawia 
 • Uważność  - używanie pustki z pozycji centrum świadomości, by być w każdym momencie świadomym odczuć z ciała i emocji bez potrzeby reagowania na nie.

Czym jest szkolenie Qi-gong – Dynamika siły życiowej Qi-gong

Dynamika siły życiowej Qigong to zintegrowany całościowy system nauczania Qigong, stworzony na bazie wielu lat studiów i praktyki. Ma on na celu uwolnienie ciała i układu bioenergetycznego od napięć, głębokich traum, chorób i dolegliwości związanych ze stresem, zharmonizowanie centralnej struktury ciała i zrozumienie naszej energii siły życiowej – wszystko to dzięki pełnym wdzięku, harmonijnym ruchom Qigong, medytacjom energetycznym, technikom oddechowym i podróży poprzez system 5 żywiołów.

Szkolenie certyfikacyjne poświęcone Qigong – Dynamice siły życiowej jest zaproszeniem do poznania całego swojego istnienia, do lepszego zrozumienia siebie i do nieustającego rozwoju wewnętrznego. Ten system umożliwia restrukturyzację wzorców w tkankach, które tworzą Twoje ciało fizyczne, równoważy i wzmacnia Twoją energię subtelną oraz łączy Cię na nowo z Twoją głęboką prawdą i pozwala odnaleźć kierunek Twojego życiowego potencjału. Rezultaty są trwałe i długofalowe.

Program 2018/2019 

 • LFD Qi-gong 1 poziom „Podstawy – Jing” (teoria i trening) – 6 dni, 60 godzin - 26.11-2.12.2018 oraz 10.06. - 16.06.2019
 • LFD Qi-gong 2 poziom „5 żywiołów Qi-gong – Qi” (wzmacnianie siły życiowej) – 6 dni, 60 godzin 14.10-20.10.2019
 • LFD Qi-gong 3 poziom „Zaawansowany Qigong – Shen” (połączenie z duchem) – 6 dni, 60 godzin. - 5.04-11.04.2019 oraz 9.12-15.12.2019

LFD Qi-gong jest metodą akredytowaną przez The American Association of Drugless Practitioners (AADP, Amerykańskie Stowarzyszenie Praktyków Leczących bez Leków; aadp.com).
LFD Qi-gong składa się z 180 godzin praktyki, podzielonych na 3 moduły odpowiadające 3 poziomom, które są oferowane w formie 6-dniowych warsztatów. 
Uczestnicy otrzymają podręczniki z pełną treścią szkolenia oraz możliwość wzięcia udziału w webinarach podsumowujących każdy poziom.
Dodatkowo będzie można zakupić: profesjonalne nagrania video wszystkich form Qi-gongu uczonych na kursie, sesje coachingowe oraz sesje indywidualne qi gong z Simonem Jest zalecane, aby po każdym poziomie uczestnik szkolenia praktykował techniki Qi-Gongu, aby zostały dobrze przyswojone i zintegrowane przed przejściem na następny poziom.

SZKOLENIE  

Tematy poruszane na 3 poziomach:

 • Podstawy Qi-gong od poziomu podstawowego do zaawansowanego
 • Fizyczne formy Qi-gong
 • Medytacje 
 • 8 poziomów dbania o energię Qi 
 • Nauki taoistyczne
 • Anatomia i fizjologia
 • Ciało subtelne 
 • Uwalnianie emocjonalne  
 • Uważność
 • „Trzymanie przestrzeni" dla pracy z energią  
 • Teoria Pięciu Żywiołów 
 • Integracja w życiu  
 • System meridianów i punktów akupunkturowych 
 • Podstawy wiedzy na temat powięzi 
 • Qi i bioenergia
 • Uwalnianie traumy 
 • Anatomia oddechu
 • Ćwiczenia z ześrodkowania i uziemiania 
 • Ochrona psychiczna  
 • Empatyczne przywództwo  
 • Dbanie o siebie i zarządzanie sobą  
 • Jak nauczać i jak prowadzić szkołę 
 • Układanie programu swojej własnej praktyki   
 • Techniki terapeutyczne Qi-gong
 • Podstawy sztuki walk Qi-gong

TO SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE:

 • poszukują głębokiego, pragmatycznego zrozumienia i integracji Qi-gong i chcą je uzyskać w ramach profesjonalnego, certyfikowanego programu. Program ten będzie służył osobistemu rozwojowi i transformacji.
 • doświadczają dolegliwości fizycznych lub energetycznych (np. zapalenia stawów, niewydolności kory nadnerczy) i chcą poprawić stan swojego zdrowia w zrównoważony, zintegrowany sposób.
 • pragną żyć wydajniej, ponieważ ich styl życia wymaga wysokiego poziomu energii (np. osoby pracujące w biznesie lub terapeuci) 
 • mają swoją duchową praktykę i chciałby pogłębić swoją wiedzę i zrozumienie świata o Qi i Qi-gong.

Qi-gong daje nam proste i niezwykle skuteczne sposoby równoważenia energii i zrozumienia siebie w tym continuum, jakim jest życie od naszych narodzin aż do momentu śmierci. Reklamą Qi-gong jest „Sto lat w zdrowiu i dostatku”. A kto z nas sobie tego nie życzy?

Życie ciągle stawia przed nami wyzwania, każde z nich pochłania część naszej siły życiowej. Czy uzupełniasz siłę życiową, którą wydatkujesz?

Czy może wprowadzasz do swojego organizmu więcej energii, niż jej zużywasz? To jest jak odkładanie energii na starość, taki duchowy plan emerytalny.

Czy znasz kogoś, kto cierpi z powodu niskiego poziomu energii, przechodzi rekonwalescencję po wypadku lub traumie? A może to ty jesteś w takiej sytuacji? Czy chciałbyś zaproponować temu komuś lub sobie możliwość powrotu do zdrowia?

Inspiruje Cię to?

 • Dołącz do nas i naucz się rozwijać i wzrastać na wszystkich poziomach LFD Qi-gong. Doświadcz transformacji swojego życia w bogatsze, pełniejsze, które da Ci możliwość poradzenia sobie z różnymi wyzwaniami życia.
 • Rozpuść „pozostałości napięć” w ciele. Dotyczy to dolegliwości i bólu, które Cię nękają, niezależnie od tego, co robisz.
 • Zbuduj siłę we wszystkich obszarach swojego życia.
 • Uwolnij się od głębokich traum i starych wzorców, które Cię ograniczają i spowalniają.
 • Zintegruj Ciało/Umysł/Qi/Emocje/Duch.
 • Wróć do swojego centrum i podążaj swoją ścieżką.
 • Uwolnij toksyczną energię zmagazynowaną w powięzi i narządach wewnętrznych, oczyść je, co uwolni zablokowaną energię twojego układu odpornościowego. 
 • Nawiąż kontakt z naturą i czerp energię z otoczenia.

Simon Calder

Simon od wieku 5 lat bierze udział w praktykach wschodnich podejść. Zaczynał od praktyki judo i elementów uważności w powiązaniu ze świadomością ciała i współczującym szacunkiem wobec innych. W wieku 13 lat został przedstawiony mnichowi benedyktyńskiemu, który wprowadził go do zachodnich nauk duchowych Teilharda de Chardin i innych zachodnich ezoterycznych systemów oświecenia. W wieku 17 lat rozpoczął naukę u taoistycznego Mistrza z Chin, Choy, który nauczył go taoistycznej perspektywy pojmowania życia oraz uważności (mindfulness), Qi Gongu i dbania o wewnętrzną energię. Następnie Simon rozpoczął naukę w Art College, gdzie studiował malarstwo i projektowanie graficzne oraz prowadził studio artystyczne. Wyjechał z Wielkiej Brytanii, aby na stałe zamieszkać w Azji. Tam podróżował i studiował w Indiach, Tajlandii, Nepalu, Malezji i na Bali. Przez ostatnie 13 lat praktykował z szamanami i joginami w Nepalu, u chińskich mistrzów w Malezji i na Bali oraz z joginami i nauczycielami tantrycznymi w Indiach i na Bali. W wyniku tych podróży i praktyk Simon uzyskał głębsze zrozumienie własności i powiązań pomiędzy Uważnością a matrycą powięziowo-mięśniową. Dzielenie się tym zrozumieniem, kultywowanie go poprzez Jogę Jin, Chi-Kung i Uważność stało się jego pasją na drodze do wolności poprzez współczucie i zrozumienie z poziomu umysłu i ciała. 

Plan dnia:

 • 7.30-9.30 wspólna praktyka
 • 10.30-13.00 wykład
 • 15:-18:00 praktyka i wykład
 • 19.30-20.30 - praktyka własna

DODATKOWE INFORMACJE

 • Rozpoczęcie: 26 Listopada 2018, kolacja i ceremonia otwarcia o godz 19.00 
 • Zakończenie: 2 Grudnia 2018, lunch o godz 14.00
 • Cena kursu: 2.450 pln 
 • Kontakt i zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel: +48  662 382 453 
 • Warunkiem uczestnictwa jest wpłata BEZZWROTNEJ zaliczki 500 PLN na konto bankowe Citibank Handlowy:  78103000190109850300149801
 • Miejsce warsztatu: Kików 91a, 28-131 Solec Zdrój, www.kikow.pl 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia (3 posiłki wegetariańskie) za 6 dni od osoby:

 •  840 PLN (pokój 2-osobowy z łazienką)
 •  780 PLN (pokój 3-5 osobowy z łazienką) 
 •  720 PLN (nocleg na materacu z własnym śpiworem w sali wieloosobowej, z łazienką na korytarzu, pościel +20zł)

* Szkolenie można rozpocząć poziomem 1 lub 2, przed przystąpieniem do poziomu 3 należy ukończyć poziom 1 i 2. 
* Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat od Integral Body Institute