KALENDARZ

Każdy z Treningów można rozpocząć dowolnym modułem!

 

Dynamika siły życia – kompletne szkolenie Qigong (LFD)

Qigong – Dynamika siły życiowej. 
Poziom 1 – Podstawy - Jing.
26 LISTOPADA - 2 GRUDNIA 2018, Kików (Solec Zdrój)
prowadzi Simon Calder z UK.

{pgslideshow id=32|image=L}

 • Jest szczególnie nakierowany na Centrowanie i wzmacnianie naszego fizycznego, cielesnego układu bio-energetycznego, przygotowując go do krążenia i utrzymywania dużych ilości energii Qi, które będziemy wytwarzać na poziomie 2.
 • Jest toproces, podczas którego rozpuszczamy blokady ze stawów i tkanek ciała używając zestawu praktyk Qigong. Każdy uczestnik będzie ich skutecznie uczony w celu osiągnięcia maksymalnego zrozumienia.
 • W czasie wykładów przyjrzymy się bliżej czym jest Qigong i jak działa oraz jak możemy z niego korzystać w formie praktyki w życiu.
 • Uczysz się podstaw Qigong poprzez wykłady, praktyki fizyczne i ćwiczenia energetyczne.
 • Uczysz się jak wyczuwać i czuć energię Qi przepływającą przez ciało i jak poprzez ćwiczenia zwiększać swój potencjał wrażliwości na jej odczuwanie.
 • Poznasz sposób tworzenia 8 jakości Qi w ruchach poprzez Podnoszenie się, Opadanie, Otwieranie, Zamykanie, Zbieranie, Rozprowadzanie, Wchodzenie i Magazynowanie.
 • Nauczysz się rozumieć rożne jakości oddechu Qigong, oddychanie embrionalne, 5 bram oddechu i oddychanie przez skórę.
 • Wykorzystasz specjalnie zaprojektowane zestawy wzmacniające ścięgna, stawy i powięź.
 • Nauczysz się pełnej formy Ba Duan Jin Qigong oraz sposobu wdrażania do niej wszystkich pozostałych żywiołów.
 • W trakcie tego procesu będziesz uczyć się jak zwiększać, gromadzić, równoważyć, transformować i magazynować energię Qi, którą będziesz wytwarzać.
 • Aby zacząć studiować obszar samoobrony Qigong zaczynamy od prostych pchnięć rękoma by wytworzyć moc w ciele.
 • Podczas praktyk medytacyjnych używamy Uważności do otwierania się na wrażliwy świat energii Qi, który stale w każdym momencie przepływa poprzez nas i wokół nas.
 • Będziemy szukać jak zlokalizować, zrozumieć i budować energię Qi w ciele, jak ją cyrkulować i magazynować do późniejszego wykorzystania lub by wzmocnić układ immunologiczny.
 • Wszystkie praktyki dają pełną, bezpieczną podstawę do wzmacniania ciała i budowania rezerw potencjalnej energii.

Praktyki Qigong 

 • Tworzenie kuli – łączenie się bezpośrednio z odczuciem energii Qi
 • Rozpuszczanie blokad Qi – rozpuszczanie blokad energetycznych w stawach i tkankach 
Dbanie o stawy – otwieranie i wzmacnianie stawów 
8 jakości Qi – budowanie i rozwijanie 8 jakości: Otwarcia, Zamykania, Podnoszenia, Opuszczania, Zbierania, Wchodzenia, Rozpraszania i Magazynowania Qi.
 • Nacisk rąk 1 – Ćwiczenie w parach na odczuwanie energii Qi oraz podstawy  Qigong Walki
 • Rozluźnianie powięzi – Głęboka praca  nad trzecim ogrzewaczem i powięzią, uwalnianie napięć i budowanie energii.
 • Oceaniczny kręgosłup – praca z rdzeniem kręgosłupa, otwieranie i uwalnianie na zewnątrz 
 • Drżenie – Konkretne sekwencje drżenia służące uwolnieniu napięć i blokad Poklepywanie i pogłębianie – Dbanie o kondycję powięzi, wzmacnianie systemu energetycznego i oczyszczanie toksycznej Qi.
 • Spiralna forma ścięgien – Głębokie wchodzenie i wzmacnianie całego układu ścięgien. Ścięgna są mocniejsze i lżejsze niż mięśnie.
 • Trening uwrażliwiania – wzmacnianie zdolności słuchania i wyczuwania Podstawy praktyki na stojąco – dostrajanie całej struktury ciała przy pomocy Bezpośredniej Integracji Bio-Tensegrity.
 • Podstawy zestawów Qigong – Pełne podstawy zestawu 8 ruchów Qigong służące wzmacnianiu i otwieraniu ciała na swoją energię Qi.
 • Orbita MikroKosmiczna – Cyrkulowanie energii Qi, o którą dbasz poprzez zbiorniki Qi w ciele, przenoszenie energii Qi do swojego układu odpornościowego i organów.
 • Oddychanie embrionalne – Centrowanie się, uspokajanie umysłu i nauka jak zbierać i centrować swoją energię Qi korzystając z oddechu i niższego Dantien. (Centrum energii)
 • 5 bram oddechu – Pogłębianie zrozumienia energii Qi i oddechu, kiedy zaczynam wdychać Qi poprzez 5 otwarć w ciele.
 • Oddychanie skórą – Korzystanie z całej powierzchni skóry i odczuwanie wszystkich  porów skóry oraz zamykanie ich korzystając z oddechu skóry.

Wykłady 

 • Czym jest Qigong – Pełne wprowadzenie do tego czym jest Qigong, jak dbać, jak używać i integrować Qigong w swoim życiu.

 • 8 etapów dbania o Qi – zrozumienie poziomów dbania o energię Qi, lokalizowania of Qi, oczyszczania, usuwania toksycznego Qi, zbierania i kultywowania Qi, magazynowania Qi i wysyłania Qi z ciała.

 • 3 skarbów -  3 poziomy, które spajają życie, Jing – esencja i zdrowie fizyczne, Qi – bior-energia, Shen – połączenie ze swoim Żywym Duchem 

Czym jest Qi – poczucie Qi, zrozumienie jego jakości, jak ona funkcjonuje i jak jej używać.

 • Qi i powięź – uczenie się o powiązania pomiędzy energią Qi i powięzią by tworzyć silniejszą energię siły życiowej.

 • 3 Dantieny -  3 główne centra energetyczne w ciele: niższy, środkowy i górny Dantien.

 • 4 etapy potencjału – metoda lokalizacji Qi, trzymania się Qi, budowania Qi i stawania się Qi

Medytacja 

Centrum + ugruntowanie 1 do 4 – Podstawowe medytacje Qi oraz cyrkulacja Qi Trzy umysły w jednym – Centrowanie się na wszystkich aspektach bycia tworząc spójną całość
Pustka – siedzenie i stawanie się naczyniem dla wszystkiego, co chce się pojawić. 

Uważność  - Korzystanie z pustki z pozycji scentrowanej świadomości by być w każdym momencie świadomym odczuć z ciała i uczuć bez potrzeby reagowania na nie.


Czym jest szkolenie Qi-gong - dynamika siły życiowej 

Qigong - Dynamika siły życiowej jest zintegrowanym kompletnym nauczaniem Qigong. Zostało ono stworzone po wielu latach studiowana i praktyki. Powstał system nakierowany do uwalnianie ciała i układu bioenergetycznego od napięć, głębokiej traumy, stresu i  powiązanych z nimi symptomów i chorób, harmonizując centralną strukturę ciała i dostarczając zintegrowane zrozumienie naszej własnej energii siły życiowej za pośrednictwem pełnych wdzięku harmonijnych pozycji Qigong, medytacji energetycznych, technik oddechowych i podróży poprzez system 5 żywiołów.

Szkolenie certyfikacyjne poświęcone Qigong – Dynamika siły życiowej jest zaproszeniem do poznania całego swojego istnienia z nakierowaniem na stale rosnący rozwój osobisty i zrozumienie siebie, tworząc system głębokiego Rozwoju osobistego na całe życie. Ten system zmienia strukturę wzorców w tkankach oraz wspiera twoje ciało fizyczne, równoważąc je, wzmacniając jego energię subtelną oraz centrując Cię w Twojej głębokiej prawdzie i kierunku Twojego życiowego potencjału, nie tylko teraz, ale do końca Twojego życia.

Plan Dnia

 • 7.30-9.30am - Praktyka
 • 10.30-1pm - Wykład
 • 3-6pm - Praktyka i Wykład
 • 7.30-8.30pm - Praktyka Własna

Program 2018 / 2019 

 • LFD Qigong 1 poziom „Podstawy – Jing” (Podstawy i szkolenie) - 6 dni, 60 godzin 
 • LFD Qigong  2 poziom - 5 żywiołów Qigong - Qi (Wzmacnianie siły życiowej  - 6 dni, 60 godzin
 • LFD Qigong 3 poziom „Zaawansowany Qigong – Shen” (Połączenie z duchem ) +  ( Akredytacja Nauczyciela ) - 6 dni, 60 godzin

* Trening można rozpocząć dowolnym poziomem  1 lub 2. Przed przystąpieniem do poziomu 3 należy uczestniczyć w modułach 1 i 2.

LFD Qigong jest programem uznanym przez AADP – Amerykańskie stowarzyszenie praktyków leczących bez leków (aadp.com)

Program LFD Qigong skała się z minimum 180 godzin podzielonych na 3 moduły na 3 poziomach zaawansowania, organizowane w formie 6-dniowych warsztatów. 

Po ukończeniu 3 poziomu – modułu „Integracja” uczestnik, który spełnił wszystkie wymogi programu otrzyma akredytację do nauczania LFD Qigong.

Minimum 180 godzin programu zawiera: podręczniki z pełną treścią szkolenia, wsparcie w formie materiałów video na temat wszystkich form Qigongu, sesje uczące facylitacji Qigongu w teorii i praktyce.  Coaching osobisty oraz sesje indywidualne, jeśli jest taka potrzeba. 4 webinaria dotyczące materiału każdego z poziomów po ukończeniu każdego z poziomów jako możliwość wymiany pytań i uzyskania odpowiedzi.

Bardzo zalecane jest aby pomiędzy każdym poziomem uczestnik szkolenia praktykował techniki w celu osiągnięcia dobrego poziomu integracji osobistej przed przejściem na następny poziom. 

Szkolenie  

Zakres tematów wszystkich 3 poziomów 

 • Podstawy Qigong od poziomu początkującego do zaawansowanego 
- Fizyczne formy Qigong 
- Medytacje 
 • 8 poziomów dbania o energię Qi 
 • Nauki Taoistyczne
 • Anatomia i fizjologia
 • Ciało subtelne 
 • Uwalnianie emocjonalne  
 • Uważność
 • Trzymanie przestrzeni dla pracy z energią  
 • Teoria 5 żywiołów 
 • Integracja w życiu  
 • System meridianów i punktów akupunkturowych 
 • Podstawy wiedzy na temat powięzi 
 • Qi i Bio-Energia
 • Uwalnianie traumy 
 • Anatomia oddechu 
 • Ćwiczenia z centrowania i uziemiania 
 • Ochrona psychiczna  
 • Empatyczne przywództwo  
 • Dbanie i zarządzanie sobą  
 • Jak nauczać i jak prowadzić szkołę 
 • Układanie swojej własnej praktyki   
 • Techniki terapeutyczne Qigong
 • Podstawy sztuki walk Qigong

To szkolenie jest dla:

 1. To szkolenie jest stworzone specjalnie z myślą o tych, którzy poszukują głębokiego, pragmatycznego zrozumienia i integracji Qigong, zdobytego w ramach profesjonalnego, certyfikowanego programu, który będzie służył osobistej transformacji i Programowi Rozwoju.
 2. Osób, które doświadczają dolegliwości fizycznych lub energetycznych takich jak zapalenie stawów czy niewydolność kory nadnerczy, które szukają możliwości poprawy swojego zdrowia w zrównoważony i zintegrowany sposób .
 3. Osób, które szukają bardziej skutecznych sposobów przezywania swojego życia, dotyczy to zarówno osób pracujących w biznesie jak i terapeutów, od których styl życia wymaga wysokiej energii.
 4. Osób, które mają swoją duchową praktykę i chciałby pogłębić swoją wiedzę i zrozumienie świata Qi i Qigong.
 • Życie jest continuum od momentu naszych narodzin do momentu śmierci. Qigong daje nam proste i niezwykle skuteczne sposoby równoważenia energii i zrozumienia siebie nawzajem aż do momentu, kiedy odchodzimy z tego życia. Reklamą Qigong jest „100 lat w zdrowiu i dostatku”. A kto z nas sobie tego nie życzy?
 • Życie stawia przed nami nieustanne wyzwania, każde z nich pochłania część naszej siły życiowej. Czy uzupełniasz tę energię, którą wydatkujesz?
 • Czy może wprowadzasz do swojego organizmu więcej energii niż jej zabierasz? Tak, jakby całe twoje istnienie było odkładaniem energii na starość, taki duchowy plan emerytalny.
 • Czy znasz kogoś kto cierpi z powodu niskiego poziomu energii, przechodzi rekonwalescencję z powodu wypadku lub traumy? A może sam/-a jesteś na tym etapie? Czy chciałabyś zaproponować tej osobie lub sobie możliwość zrozumienia czy poczucia ulgi, żeby można było wrócić do zdrowia?

Inspiruje Cię to…?

Dołącz do nas i naucz się wzrastać przez wszystkie poziomy LFD Qigong, doświadcz transformacji swojego życia w bogatsze, pełniejsze, które daje Ci możliwość wyjścia naprzeciw różnym wyzwaniom życia.

 • Rozpuść „Pozostałości napięć” z ciała. Dotyczy to dolegliwości i bólu, które ciągle Cię nękają, niezależnie od tego, co robisz.
 • Zbuduj siłę we wszystkich obszarach swojego życia.
 • Uwolnij głębokie traumy i stare wzorce, które ograniczają i spowalniają Cię.
 • Zintegruj Ciało/Umysł/Qi/Emocje/Duch
 • Wróć do swojego centrum i zakorzeń się na swojej ścieżce.
 • Uwolnij toksyczną energię zmagazynowaną w powięzi i organach wewnętrznych, oczyść je i korzystaj z dodatkowej energii twojego układu odpornościowego
 • Nawiąż kontakt z naturą i wchłaniaj energię ze swojego otoczenia 

Simon Caldera

Simon od wieku 5 lat bierze udział w praktykach wschodnich podejść. Zaczynał od praktyki judo i elementów uważności w odniesieniu do świadomości ciała i współczującego szacunku wobec innych. W wieku 13 lat został przedstawiony mnichowi benedyktyńskiemu, który wprowadził go do zachodnich nauk duchowych Teilharda de Chardin i innych zachodnich ezoterycznych systemów oświecenia. W wieku 17 lat rozpoczął naukę u taoistycznego Mistrza z Chin, Choy, który nauczył go taoistycznej perspektywy pojmowania życia oraz mindfulness, Chi-Kung i dbania o wewnętrzną energię. Następnie Simon rozpoczął naukę w Art College, gdzie studiował malarstwo i projektowanie graficzne oraz prowadził studio artystyczne. Wyjechał z  Wielkiej Brytanii, aby na stałe zamieszkać w Azji. Tam podróżował i studiował w Indiach, Tajlandii, Nepalu, Malezji i na Bali. Przez ostatnie 13 lat praktykował z szamanami i joginami w Nepalu, u chińskich mistrzów w Malezji i na Bali oraz z joginami i nauczycielami tantrycznymi w Indiach i na Bali. W wyniku tych podróży i praktyk Simon uzyskał głębsze zrozumienie własności i powiązań pomiędzy Uważnością a matrycą powięziowo-mięśniową. Dzielenie się tym zrozumieniem, kultywowanie go poprzez Jogę Jin, Chi-Kung i Uważność stało się jego pasją na drodze do wolności poprzez współczucie i zrozumienie z poziomu umysłu i ciała. 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Rozpoczęcie: 26 Listopada 2018, kolacja o godz 19.00 
 • Zakończenie: 2 Grudnia 2018, lunch o godz 14.00
 • Cena kursu: 2.450 pln 
 • Program Dnia:
  - 7.30-9.30am Praktyka
  - 10.30-1pm Wykład
  - 3-6pm Praktyka i Wykład
  - 7.30-8.30pm - Praktyka Własna
 • Kontakt : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel: +48 535.155.509 
 • Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki 500 PLN na konto bankowe Citibank Handlowy:  78103000190109850300149801
 • Miejsce warsztatu: Kików 91 a, 28-131 Solec Zdrój, www.kikow.pl 
 • Koszt zakwaterowania i wyżywienia (3 posiłki wegetariańskie) za 6 dni od osoby : 840 PLN (pokój 2-osobowy), lub 780 PLN (pokoj 3-5 osobowy), lub 720 PLN (poddasze z własnym śpiworem)

* Szkolenie można rozpocząć dowolnym poziomem 1 lub 2, przed przystąpieniem do poziomu 3 należy ukończyć poziom 1 i 2. 
* Więcej informacji można uzyskać pisząc na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel: +48 535.155.509 
* Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
* Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat Europejskiego Instytutu Sztuk Uzdrawiania.

więcej informacji, kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.