KALENDARZ

Każdy z Treningów można rozpocząć dowolnym modułem!

 

MODUŁ 3 „SCENTROWANIE”
Uwalnianie napięć i balansowanie miednicy, integracja centrum ciała
24-30 Marca 2019

Wykorzenienie przewlekłego bólu, 
Wielopłaszczyznowa technika uzdrawiania
„Żyj Wolny Od Bólu”

{pgslideshow id=21|image=L}5 modułów szkolenia tworzy przestrzeń sprzyjającą uczeniu się, empatii obecności i akceptacji. W takim otoczeniu uczestnicy mogą bezpiecznie poznawać nowe obszary, doświadczać uzdrawiającej siły masaży, zdobywać wiedzę i uczyć się sztuki holistycznego rozluźniania powięzi. Szkolenie jest głęboką podróżą skoncentrowaną na uczeniu się tego, jak efektywnie pracować z powięzią, oraz zrozumieniu i praktykowaniu holistycznej pracy z ciałem/umysłem i uczuciami jako organiczną całością. Może to być doświadczenie wyzwolenia z bólu, świadomości emocjonalnej i głębszego poczucia siebie samego. Szkolenie będzie zwracało uwagę na medytację, uczenie się uważności i obecności podczas pracy z ludźmi.

MODUŁ 3 „SCENTROWANIE”: Uwalnianie napięć i balansowanie miednicy, integracja centrum ciała. 24-30 Marca 2019.

Miednica to twój główny fundament równowagi strukturalnej. Twoja dźwignia. Twój punkt podparcia. Uczestnicy nauczą się oceny i diagnozowania skrzywienia miednicy, stosowania odpowiedniego nacisku, aby wywołać rozluźnienie tkanki i właściwe ustawienie miednicy. Dialog mięśniowo-powięziowy pomoże połączyć i rozpuścić nieuświadamiane ograniczenia i blokady mentalne. Prezentowane będą również zaawansowane formy leczenia oraz techniki ruchu wspierające proces.

Miednica łączy nogi i kręgosłup, tworząc „fundament” architektury ciała człowieka oraz wielu uczuć. Jest to też miejsce trzymania wielu traum zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Ponad 20 mięśni głębokich, które otaczają miednicę, tworzą rodzaj płaszcza, który odpowiada za kształt naszej postawy i za nasze uczucia. Podczas tego modułu z wrażliwością i wyczuciem pracujemy z tym bardzo delikatnym obszarem.

Na szkoleniu nauczysz się:

 • *Nauka oceniania i diagnozowania zaburzeń równowagi miednicy oraz sposobów na rozluźnianie tkanek i poprawne ustawianie miednicy.
 • *Nauka zaawansowanych ruchów i technik osiągania głębokiej integracji.
 • *Nauka rozpoznawania, badania palpacyjnego i leczenia głębokich struktur mięśniowo-powięziowych i szkieletowych będzie dotyczyć: mięśni pośladkowego wielkiego, średniego i małego, sześciu głębokich mięśni skrętnych bocznych, grup odwodzicieli i przywodzicieli oraz mięśni biodrowo-lędźwiowych.
 • *Zrozumienie, jak nierozwiązane problemy emocjonalne i koncepty mentalne tworzą wzorce zaburzeń równowagi w miednicy i sercu. 
 • *Nauka tworzenia planu leczenia w celu uwolnienia blokad somatyczno-emocjonalnych i przywrócenia równowagi w połączeniu między miednicą i sercem.
 • *Uwalnianie mięśni dna miednicy i jej integracja. Diagnozowanie i leczenie bólu kości krzyżowej, miednicy i lędźwi.
 • *Zrozumienie równowagi pomiędzy miednicą a górną częścią ciała.

Skupimy się także na:

 • * „naturalnej” pozycji miednicy i wsparciu dla miednicy
 • *przegubach miednicy i ich wpływie na postawę, oddychanie i rodzenie
 • *rolę dna miednicy i mięśni brzusznych w oddychaniu
 • *systemie ucisków i zrostów miednicznych w trzewiach
 • *roli „kompleksu lędźwiowo-biodrowego” w decydowaniu o oddechu całego ciała
 • *oddychaniu, które jest ruchem całego ciała i może integrować reakcje strukturalne i fizjologiczne w całym naszym organizmie.

Szkolenie stworzy okazję do poznawania i badania reakcji własnego oddechu w miednicy, zwiększając zarówno własny felt sense i zdolność do rozpoznania, jak i zdolności pracy z innymi.

Plan Szkolenia MER

 • MODUŁ 1 „POWRÓT DO ŹRÓDŁA”: Plecy, Szyja, Miednica i Oddech- 6 dni.
 • MODUŁ 2 „UZIEMIENIE”: Stopy, Nogi i Biodra- 6 dni.
 • MODUŁ 3 „SCENTROWANIE”: Uwalnianie Napięć i Balansowanie Miednicy, Integracja Centrum Ciała - 6 dni.
 • MODUŁ 4 „ PORZUCENIE KONTROLI”: Uwalnianie Napięć i Balansowanie Twarzy, Czaszki, Szyi i Ramion - 6 dni.
 • MODUŁ 5 „ PASJA ODDECHU”: Klatka Piersiowa i Oddech- 6 dni.

* Trening można rozpocząć dowolnym modułem

Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie Energetyczne MER.

Głęboki, pełny wyczucia dotyk i holistyczne zrozumienie uwalniania bólu z ciała. Satyarthi będzie uczyć holistycznego zrozumienia połączeń między umysłem, emocjami i ciałem. Głównymi przyczynami bólu i napięcia w ciele są schematy spięć psychologicznych, wypieranie emocji oraz negatywne przekonania, które powodują nadmierne skurcze (spazmy) w pięciu rodzajach miękkiej tkanki: mięśniach, nerwach, więzadłach, ścięgnach i powięzi. Przewlekłe napięcie blokuje przepływ tlenu do mięśni i nerwów, co pogarsza całą sytuację. Najczęściej dotyka to krzyża, szyi i ramion.

W trakcie szkolenia MER skoncentrujemy się na odkrywaniu techniki głębokiej pracy z ciałem jako sztuki uzdrawiania. Jest ona przeznaczona dla tych, którzy chcieliby pracować z ludźmi poprzez głęboką i skuteczną metodę terapii dla ciała. Jest to szkolenie dla osób, które chcą poznać korzenie bólu i tego, jak go uwolnić , oraz jak pomóc innym żyć bez niego. Dzięki MER można zrozumieć, skąd pochodzi większość zespołów bólowych i w jaki sposób można je wyleczyć.

Podczas Treningu Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania nauczysz się między innymi:

 • *Sztuki i teorii głębokiej pracy z ciałem.
 • *Wspomaganego rozciągania (technika pochodząca z Ajurwedyjskiego Jogicznego Masażu, zwiększającego elastyczność i zakres ruchu).
 • *Jak uwolnić przewlekły skurcz mięśni poprzez głęboki i wyczulony oraz delikatny i współczujący dotyk.
 • *Dzięki zrozumieniu przyczyn bolesnego skurczu mięśni klient uświadomi sobie, jak stłumione emocje, psychologiczne lęki oraz dysfunkcyjne nawyki mogą prowadzić do tych objawów. 
 • *Dowiesz się, jak zapewnić klientowi pełny program indywidualnych ćwiczeń i praktyk, które całkowicie wyeliminują ból .
 • *Strukturalnego, funkcjonalnego i emocjonalnego odczytywania ciała.
 • *Pracy z pięcioma rodzajami osobowości, według Wilhelma Reicha.
 • *Uzdrawiania traumy, poprzez świadomość wewnętrznych wrażeń w ciele (felt sense) i aktywowania naturalnej zdolności organizmu do samoregulacji i uwalniania traumy.
 • *Terapii Trigger Point, uciskanie poszczególnych punktów na ciele, uwalniając je od bólu. Oraz tego, jak pracować z bolesnymi miejscami tak długo, aby dać tkance czas na odprężenie i nawodnienie.
 • *Uwalniania stawów.
 • *Pracy z oddechem.
 • *Anatomii mięśni i kości.
 • *Strukturalnej interwencji w celu zharmonizowania struktury ciała.
 • *Ruchu odprężającego. Przedstawienia nowego ruchu, który jest bardziej zharmonizowany, skoordynowany i pełen wdzięku.
 • *Użycia badań dotykowych jako ważnego narzędzia do diagnozowania i oceny.
 • *Codziennych medytacji. Medytacji poprzez dotyk i dotyku jako medytacji.

SATYARTHI PELOQUIN 

Jest Trenerem Pracy z Ciałem (Bodywork Trainer), prowadzi szkolenia, których tematem jest Współuzależnienie (Co-Dependency) oraz jest Liderem Seminariów – Ścieżka Miłości (the Path of Love). Urodził się w San Francisco w 1952 roku (w latach sześćdziesiątych XX wieku był nastolatkiem), wyszkolił się na profesjonalnego tancerza. W 1973 roku studiował Integrację Ortostatyczną (Postural Integration) i Medycynę Orientalną w Kalifornii, gdzie prowadził seminaria i oferował indywidualne sesje. W 1976 roku udał się do Osho Commune International  (Międzynarodowej Komuny Osho) znajdującej się w miejscowości Pune w Indiach, gdzie nauczył się medytacji. Tam dołączył do zespołu. To miejsce w szybkim tempie stało się jednym z największych na świecie ośrodków terapii, pracy z ciałem i medytacji. Został uczniem Osho, który był oświeconym indyjskim mistykiem. Przez te wiele lat życia w Komunie Osho otrzymał bezpośrednie wskazówki od Mistrza odnośnie do pracy z ludźmi. Był on również jednym z osobistych masażystów Osho. W tym czasie oferował indywidualne sesje, prowadził szkolenia i grupy, ucząc różnych metod terapii i pracy z ciałem. Wspólnie z innymi stworzył Rebalancing (Zharmonizowanie), metodę głębokiego masażu cieszącą się międzynarodowym uznaniem.

Od 1971 Satyarthi zdobył szeroki zakres umiejętności. Posiada on bogate doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń pracy z ciałem oraz grup osobistego rozwoju. Prowadzi seminaria na całym świecie o Współzależności – Uczenie się Miłości (Learning Love) i inny o nazwie Ścieżka Miłości (Path of Love). Lubi pogłębiać swoją wiedzę, więc stale się dokształca. Satyarthi uzyskał szkolenie w Integracji Ortostatycznej (Postural Integration), Integracji Strukturalnej (Structural Integration), Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (Craniosacral Therapy), Masażu organów wewnętrznych (Visceral Manipulation), Masażu Ajurwedyjskim, Nastawianiu Kręgosłupa (Spinal Manipulation), Uwalnianiu Stawów (Joint Release), metodach terapeutycznych opracowanych na podstawie badań Wilhelma Reicha (Neo Reichian Metods), Terapii Współzależności – Uczenie się Miłości (Learning Love), Ścieżce Miłości (Path of Love), Ustawieniach Hellingerowskich (Family-Constellations), Doświadczaniu Somatycznym (Somatic Experiencing – Uzdrawianie Traum). Satyarthi jest znany ze swojego poczucia humoru i wrażliwości podczas szkoleń i prowadzenia grup. Jest autorem dwóch książek: Living in Balance („Życie w Harmonii”) i Stretches for Rebalancers  („Rozciąganie dla Terapeutów”). Obecnie pisze książkę na temat Przywrócenia Harmonii (Rebalancing).

więcej informacji: http://myofascialtrainings.com

PROGRAM DNIA

 • Pierwszy dzień: ceremonia otwarcia, oraz kolacja 19:00-22:00
 • Poranna medytacja: 8:00-9.00
 • Śniadanie: 9:00-10:00
 • Sesja poranna: 10:00-13:00
 • Obiad: 13:00-14:30
 • Sesja popołudniowa: 14:30-18:00
 • Kolacja: 18:00-19:30
 • Sesja wieczorna: 19:30-21:30  odbędą się 3 nocne sesje podczas każdego modułu).

INFORMACJE DODATKOWE

 • Rozpoczęcie Kursu : 24 marca 2017, godzina 19:00
 • Zakończenie Kursu: 30 marca 2017 , godzina 13:00
 • Miejce Warsztatu: „Ośrodek Warsztatowy Kików” , Kików 91, Solec Zdrój, 28-131. www.kikow.pl 
 • Cena Kursu 2.450 PLN plus koszt wyżywienia i zakwaterowanie
 • Koszt zakwaterowania i wyżywienia (3 posiłki wegetariańskie) za 6 dni od osoby : 840 PLN (pokój 2-osobowy), lub 780 PLN (pokoj 3-5 osobowy), lub 720 PLN (poddasze z własnym śpiworem)
 • Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel: +48 662.382.453
 • Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki 500 PLN na konto bankowe Citibank Handlowy , Integral Body Institute Sp. z o. o. 7810 3000 1901 0985 0300 1498 01

* Trening można rozpocząć dowolnym modułem.
* Terminy i dodatkowe informacje są dostępne w kalendarzu.
* Więcej informacji można uzyskać pisząc na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
* Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
* Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat Integral Body Institute