Integral Body Institute (IBI) powstał w 2013 roku jako centrum szkoleniowe. Założony przez Alexandra Gitena Tonkova i Eryka Nisargę Dobosza Instytut we wszystkich swoich działaniach opiera się na podejściu holistycznym i medytacyjnym. Celem Instytutu jest rozpowszechnianie najskuteczniejszych metod pracy z ciałem oraz oddechem, łączących w sobie profesjonalne techniki terapeutyczne Zachodu z metodami, których korzenie sięgają tradycji Wschodu. Temu połączeniu unikalnych, profesjonalnych technik uczenia zawdzięcza EIBOHA swoją znaną na całym świecie renomę Instytutu certyfikowanych szkoleń terapeutycznych.

Oferowane przez nas szkolenia pracy z ciałem i terapii pracy z oddechem dają możliwość uzyskania profesjonalnych kwalifikacji, uznawanych międzynarodowo zarówno w Stanach jak i w Europie. Szkolenia nie są jednak przeznaczone wyłącznie dla terapeutów – zapraszamy każdego, kto pragnie wziąć udział w głębokim, leczniczym procesie prowadzącym do rozwoju i osobistej transformacji. Prowadzimy również warsztaty Tantry, których celem jest umożliwienie każdemu uczestnikowi nawiązania głębokiego, autentycznego kontaktu z samym sobą i z drzemiącymi w każdym z nas możliwościami. Szkolenia i warsztaty prowadzone w ramach Instytutu służą pogłębianiu ucieleśnionej świadomości i kultywowaniu obecności otwartego serca w relacjach.


Misją Instytutu jest promowanie oraz kształcenie profesjonalnych praktyków i osób zajmujących się metodami uzdrawiania holistycznego. EIBOHA oferuje liczne szkolenia i sesje w oparciu o metody: Biodynamiczny Oddech i Uwalnianie Traumy ( Biodynamic Breath and Trauma Release, BBTR), Mięśniowo-energetyczne uwalnianie powięzi ( Myofascial Energetic Release, MER), Terapie Czaszkowo-Krzyżowe ( Biodynamic Cranio Sacral, BCS) . Instytut EIBOHA jest certyfikowany przez MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej ,oraz stowarzyszony z Amerykańskim Stowarzyszeniem Praktyków Terapii Nieopartych na Lekach (American Association Of Drugless Practitioners, AADP), co daje mu miejsce pośród instytucji edukacyjnych, które spełniają wymagane standardy jakości w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

NASZA WIZJA: 

Świat, w którym ludzie żyją zdrowo, z pasją i w kontakcie z prawdziwą esencją miłości, otwartości i indywidualności!
Ludzkość żyje wolna od bólu i traumy!

NASZA MISJA:

Rozszerzanie świadomości i niesienie uzdrowienia dla ciała tak, aby poszczególne osoby oraz całe społeczności miały możliwość rozwijania swojego pełnego potencjału. Pozwoli to na radzenie sobie z codziennym życiem w bardziej świadomy, kochający i radosny sposób.

NASZE PODSTAWOWE ZASADY:

Człowieczeństwo, służba, nauka, metody eksperymentalne, naukowe badania, uczenie się sztuki pracy z ludźmi i ucieleśnianie medytacyjnego podejścia, tworzenie wysokiej jakości szkoleń w holistycznej terapii ciała skoncentrowanej na integracji ciała, umysłu, ducha i emocji.

NASZE WARTOŚCI:

empatia, pokora, skromność, odwaga, dynamizm, włączanie, współczucie, rozwój.

UCZESTNICZY MÓWIĄ O NASZYCH SZKOLENIACH:

 • * głęboka transformacja 
 • * trwała zmiana w życiu 
 • * zrzucanie głębokich wzroców i fałszywych przekonań 
 • * rozwój osobisty 
 • * uwalnianie traumy poprzez ciało, nie przez przetwarzanie mentalne 
 • * zaufanie do siebie 
 • * pozytywne uczucia 
 • * długotrwałe rozwiązanie na ból chroniczny 
 • * niezwykłe, pełne miłości i humoru, wrócę 
 • * doceniam ich profesjonalizm i wiedzę, tak dużo się nauczyłem 
 • * jeśli cały świat by był w ten sposób dotykany, nastała by miłość 

UCZESTNICY POWIEDZIELI: "SZKOLENIE Z EIBOHA SĄ JAK ….”

 • * najlepsze lekarstwo na świecie 
 • * wskoczenie do króliczej dziury 
 • * operacja na duszy
 • * skakanie z klifu i lądowanie bezpiecznie na trampolinie 
 • * skakanie z urwiska i odnajdywanie wolności 
 • * droga do tego miejsca, gdzie nikt jeszcze nie był
 • * ponowne narodziny
 • * powrót do domu 
 • * cisza, która pojawia się w ciele