Giten Alexander Tonkov i Nisarga Eryk Dobosz zapraszają na 2 letni Trening BBTR 2017/2018
4 moduły szkolenia stacjonarnego, 28 dni, 400 godzin 
“Wejdź w stan gdzie energia swobodnie przez Ciebie przepływa”! w Kikowie (www.kikow.pl)

TRENING BIODYNAMICZNEGO ODDECHU ORAZ UWALNIANIA TRAUMY

Czym jest BioDynamiczne Uwalnianie Traumy i Oddechu (BBTRS®)? BioDynamiczne Uwalnianie Traumy i Oddechu® (BBTRS®) jest nowym podejściem do terapii somatycznej. Jest oparte na uważnym połączeniu analizy określonych wzorców oddychania, ze świadomym ruchem i tańcem, wyspecjalizowanymi technikami dotyku i pracy z ciałem, ćwiczeniami uwalniającymi głębokie napięcia, praktyką uwalniania łagodnych napięć emocjonalnych oraz z praktyką medytacyjną. 

Szkolenie jest tak pomyślane by umożliwić rozpuszczenie zbroi ciała, a tym samym by zlikwidować mentalne, emocjonalne i fizyczne napięcia ciała i umysłu. Praca według technik BBTRS może obniżyć i rozpuścić głęboko zakorzenione pierwotne wzorce, religijne i społeczne warunkowanie. BBTRS pozwala doświadczyć pełnej skali doznań w ciele i emocji dostępnych człowiekowi, jednocześnie rozszerzając twoją zdolność do wspierania i kontenerowania swobodnego przepływu siły życiowej.

PLAN SZKOLENIA 2017 / 2018

 • BBTR 1 “ROZBRAJANIE CIAŁA” 
 • BBTR 2 “OD OSOBOWOŚCI DO INDYWIDUALNOŚCI” 
 • BBTR 3 “INTELIGENCJA EMOCJONALNA ” 
 • BBTR 4 “POWRÓT DO SERCA” 

*Trening można rozpocząć dowolnym modułem

Szkolenie certyfikacyjne dla praktyków BBTRS 

Szkolenie dla praktyków BioDynamicznego Uwalniania Traumy i Oddechu® jest w pełni oparte na własnym doświadczeniu, dlatego też tworzy przestrzeń dla rozwoju osobistego i głębokiej transformacji. To podejście dostarcza przemiany na poziomie komórkowym, wspierając otwarcie kręgosłupa, nakierowując uczestników na transformację w stronę coraz większej obecności, świadomości i radości bycia. Uczestnicy otwierają się na akceptację siebie i innych, a dochodząc do tego miejsca zaczynają świętować proces życia w jego najwyższym potencjale.

BBTRS jest metodą uznaną i akredytowaną przez:

 • The American Association Of Drugless Practitioners (AADP) (aadp.net)
 • Amerykańskie Stowarzyszenie Praktyków Niekorzystających z Leków 
 • Polskie Ministerstwo Edukacji (en.men.gov.pl)
 • Międzynarodowa Fundację Pracy z Oddechem (ibfnetwork.com)
 • Światowe Porozumienie Praktyków Pracy z Oddechem 
 • The Global Professional Breathwork Alliance (breathworkalliance.com)

Szkolenie BBTRS składa się z minimum 400 godzin szkoleniowych podzielonych na 4 poziomy realizowanych w seriach warsztatów szkoleniowych od 7 do 13 dniu: Podstawowe Szkolenie - 1 Poziom, Szkolenie Średniozaawansowane - 2 Poziom i Szkolenie Zaawansowane – 3 i 4 Poziom. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do wzięcia udziału w seri webinarów: Anatomia i fizjologia pracy z ciałem, Anatomia i fizjologia traumy i Struktura charakterologiczna i etyka pracy z oddechem.

Poziom średniozaawansowany i zaawansowany zawiera ponadprogramowe spotkania z prowadzącymi, superwizowane godziny szkoleniowe prowadzenia sesji i dodatkowe warsztaty skupione na rozwoju wyspecjalizowanych umiejętności. Na koniec każdego poziomu uczestnicy otrzymają certyfikat od BioDynamic Breath & Trauma Release Institute w USA lub/i Europejskiego Instytutu 
Uzdrawiania w Polsce. Po ukończeniu szkolenia 400 godzin teorii i praktyki uczestnicy będą oceniani pod względem nabytych umiejętności zawodowych i zdolności ustanowienia bezpiecznej przestrzeni sesji.

Ukończenie szkolenia z powodzeniem uprawnia uczestników do tytułu Praktyka uwalniania traumy poprzez biodynamiczny oddech. Uczestnicy będą mieli okazję certyfikowania się przy AADP w USA lub/i Narodowym Ministerstwie Edukacji (MEN) w Polsce. Uczestnicy mogą następnie składać podanie o przyjęcie jako członka do tych organizacji i korzystać z korzyści, które one dają.

Minimum 400 godzin dotyczy: osobistego rozwoju, rozwoju procesu samoświadomości, szkolenia z prowadzenia sesji w teorii i praktyce, szkolenia z prowadzenia sesji medytacji, osobistego coachingu i superwizji, ponadprogramowych godzin szkoleniowych i minimum 90-100 udokumentowanych sesji praktyki.

Sesje praktyki są niezbędnym wymogiem dla wszystkich uczestników i warunkiem ich oferowania klientom jest niepobieranie za nie opłaty oraz ukończenie ich przed szkoleniem 4 poziomu. Zalecamy ukończenie przynajmniej 30 sesji praktyki pomiędzy każdym modułem szkoleniowym. Obowiązuje prowadzenie pisemnego dziennika i zbieranie oceny  przez klientów wszystkich ukończonych sesji. Muszą one być dostarczone drogą elektroniczną przed przystąpieniem do każdego modułu szkoleniowego rozpoczynając od 2 poziomu. Szczególnie zalecamy ukończenie całego szkolenia zawierającego minimum 400 godzin szkoleniowych (4 poziomy) w przeciągu trzech lat.

Od wszystkich uczestników szkolenia wymagane będzie przejście certyfikowanego szkolenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Certyfikat ukończenia tego szkolenia musi być dostarczony przez ostatnim szkoleniem ewaluacyjnym.

Po ukończeniu całego szkolenia na 4-poziomach (minimum 400 godzin), uczestnicy są zapraszani do aplikowania do bezpłatnego uczestniczenia w kolejnych warsztatach, poza opłatą za zakwaterowanie i wyżywienie. Daje to okazję do dalszego uczenia się i wprowadzanie w życie umiejętności praktyka BBTRS.

*Szkolenie BBTRS jest stworzone tak, by uczestnicy 1 poziomu mogli w nim wziąć w jakimkolwiek miejscu na świecie.

 

Tematy szkoleń 

 • Doświadczeniowe sesje BioDynamiczne pracy z oddechem 
 • Techniki facylitacji sesji BBTRS® 
 • Kultywowanie bezpiecznej przestrzeni i ustanowienie relacji klient/praktyk 
 • Podstawy councelingu i coachingu 
 • Techniki dociekania i Praca Byron Katie w sesjach BBTRS 
 • (tylko Bali i USA)
 • Anatomia i fizjologia oddechu 
 • Anatomia i fizjologia traumy 
 • Elementy anatomii człowieka 
 • Segmentowe uwalnianie zbroi ciała (7 pasm napięć: oczy i czoło, gardło, barki i ramiona, klatka piersiowa, przepona, brzuch, miednica)
 • Praca z pasmami napięcia 
 • Korzystanie z typologi ciała/osobowości wg Wilhelma Reicha
 • Rozwinięcie wewnętrznych zasobów i używanie zewnętrznych zasobów 
Podstawy Somatycznego Doświadczania (uwalnianie traumy z ciała) dokańczanie zatrzymanych reakcji walki/ucieczki czy zamarcia 
 • Praca z ciałem i techniki świadomości dotyku 
 • Punkty akupresury wspierające w uwalnianiu energetycznym 
 • Mięśniowopowięziowe rozciąganie (metody uwalniania tkanki łącznej)
 • Ćwiczenia uwalniające głębokie napięcia - Core Tension Release Exercises (CTRE)
 • Seria porządkująca strukturę sesji BBTRS® i ich dopasowanie do potrzeb konkretnych klientów
 • Kultywowanie przestrzeni wewnętrznej wymagane do wspierania sesji BBTRS 
 • Ćwiczenia bioenergetyki i uziemiania 
 • Terapeutyczne wykorzystanie tańca i świadomości ruchu 
 • Struktura i medytacja wspierająca rozszerzoną samoświadomość, dobrostan i intuicja Techniki medytacji prowadzonej służące wspieraniu integracji sesji BBTRS 
Szkolenie z prowadzenia medytacji prowadzonych
 • Twórcze użycie muzyki w sesjach BBTRS 
Kodeks etyki klienta/praktyka 
Przeciwskazania do sesji 

Szkolenie jest dla

 1. Każdego zaangażowanego w osobiste uzdrowienie, rozwój i transformację. Szkolenie BBTRS® stworzy głęboką i trwałą zmianę w Twoim życiu. To szkolenie nie jest ograniczone tylko dla osób pracujących z ciałem.

 2. Każdego zainteresowanego zdobyciem zawodowych umiejętności pracy z oddechem i ciałem w kierunku uwalniania traumy. Nie jest wymagane żadne uprzednie doświadczenie czy praktyka sztuk uzdrawiania.

 3. Dla osób pracujących z ciałem, terapeutów ciała, dla uczniów i nauczycieli jogi, psychologów/psychoterapeutów, naturoptów, osób stosujących akupunkturę i innych praktyków pracy z ciałem. To szkolenie będzie wsparciem dla wszystkich uczestników w pogłębianiu zrozumieniu i zdobyciu dalszych uprawnień zawodowych pomagania innym w uwalnianiu traumy przez ciało.

Dzięki osobistemu doświadczeniu nauczysz się wspierać procesy innych na ich drodze ku transformacji i uzdrowieniu poprzez głębokie techniki holistyczne.

Szkolenie podstawowe ~ Poziom 1

Uczestnicy rozpoczną naukę od doświadczenia głębokiego zejścia do ciała, facylitowania umiejętnego i uważnego uwalniania traumy.

W czasie traumatycznych wydarzeń możemy stracić kontakt z naszym czuciem i ugruntowaniem. Powoduje to napięcie, odrętwienie i utratę kontaktu z wszechobecnymi siłami życia (Praną lub energią Qi). Jeśli nie zajmiemy się tymi doświadczeniami, mogą one doprowadzić do powstania choroby. Ponowne ustanowienie poczucia kontaktu ze sobą i odnowienie wewnętrznego zaufania jest tym, co sprawia, że uwalnianie traumy jest możliwe. Będziemy pracować nad stworzeniem „bezpiecznego kontenera” - poczucia bezpieczeństwa w ciele fizycznym. Ten „bezpieczny kontener” pozwala na poczucie swojego naturalnego nietłumionego przepływu energii. Dzięki osobistemu doświadczeniu, zaczniesz rozumieć jaki wpływ ma trauma na człowieka.

Praca technikami oddechowymi, oraz przez medytację i ruch zaczyna odblokowywać i uwalniać wzorce napięć utrzymywane w układzie nerwowym/mięśniowym i powięzi. Uczestnicy szkolenia będą wspierani w odkrywaniu i uwalnianiu swoich własnych przerwanych reakcji walki i ucieczki lub stanów zamarcia czy dysocjacji, które są wynikiem traumatycznych doświadczeń. Będzie to wspierało proces głębszego otwierania się na prawdziwy rozwój każdego uczestnika i wyłonienie się jego potencjału uzdrowienia.

Takie otwarcie pozwoli na rozwijanie wrażliwości i intuicji, które są głównymi wymogami potrzebnymi do wspierania klientów w sesjach BBTRS®. Procesy grupowe i wymiana sesji indywidualnych zapewni zaufanie w grupie, które jest najważniejszą wartością w sesjach pracy z uwalnianiem traumy poprzez oddech i ciało.

Dzięki bliskiej, wzajemnej pracy polegającej na wymianie sesji, uczestnicy szkolenia zdobędą zrozumienie jak strukturyzować i prowadzić sesje BBTRS.

Przez przystąpieniem do 1 poziomu lub 2 poziomu uczestnicy szkolenia odbędą 2 webinary: Anatomia i fizjologia pracy z oddechem i struktura charakteru wg W. Reicha.

Szkolenie średniozaawansowane ~ Poziom 2


Pogłębi proces zostawiania samoograniczających przekonań skumulowanych w pamięci komórkowej, które ograniczają struktury ciała/umysłu. Rozwija to bezpośrednie doświadczenie i połączenie umysłu-ciała-ducha, które wspiera naszą wrodzoną inteligencję nakierowaną na wolność wyrażania siebie.

Zatrzymana energia w formie stwardniałych, skurczonych warstw tkanek nie pozwala na swobodny przepływ impulsów nerwowych. Te ograniczenia blokują doświadczenia traumatyczne w pamięci komórkowej.

Kontynuacja wymiany sesji, zrozumienia zarówno traumatycznych wzorców usztywnienia w ciele i podejścia w stronę trwałego uwalniania traumy. Dodatkowe sesje pytań i odpowiedzi z prowadzącymi by odpowiedzieć na różne wątpliwości związane z technikami prowadzenia sesji BBTRS, wymagane sesje praktyki, formularze informacji zwrotnej klientów i analiza szczególnych przypadków. Uczestnicy poziomu drugiego będą podążać za prowadzącymi w trakcie ćwiczeń grupowych i sesji wymian obserwując i rozwijając wymagane umiejętności i techniki prowadzenia pracy oraz będą się uczyć nowych, twórczych sposobów wspierania sesji BBTRS®. Będzie to stanowiło minimum 20-30% czasu aktywnego uczestniczenia w grupie.

Po ukończeniu 2 poziomu i przed przystąpieniem do 3 poziom wymagane jest wzięcie udziału w webinarze Anatomia i fizjologia traumy.

Szkolenie zaawansowane ~ Poziom 3 i 4 


Kulminacja rozwoju osobistego w połączeniu z rozwojem wiedzy i doświadczania dostarcza niezbędnych narzędzi do facylitowania innych w traumie i transformacji.

Kiedy układ mięśniowy i powięziowy uwalnia napięcie, a układ nerwowy jest wolny od traumy, odzyskujemy naturalną elastyczność kręgosłupa.

Otwarty kręgosłup tworzy drogę do transformacji impulsów nerwowych. Tłumiona dotąd energia zamknięta w miednicy może swobodnie przemieszczać się do serca i innych centrów energetycznych ciała. Uwalnianie traumy jest nakierowane na nawiązanie kontaktu pomiędzy miednicą (Czakra korzenia) i wyższymi centrami energetycznymi. Wspiera to naturalny proces „odpuszczania” struktur osobowości i systemu przekonań, który nie pozwala nam żyć w pełni z serca w każdym momencie życia. Doświadczenie jest nakierowane na samoświadomość, odpowiedzialność za siebie i twórczość.

Superwizja – godziny szkoleniowe 
Poziom 3

Uczestnicy szkolenia będą się obserwować prowadzenie ćwiczeń i zajęć grupowych oraz sesji wymiar by rozwijać swoje własne techniki prowadzenia oraz będą się uczyć nowych, twórczych sposobów wspierania sesji BBTRS. Będzie to stanowiło minimum 50 % czasu aktywnego uczestniczenia w grupie.

Poziom 4

Uczestnicy szkolenia będą podążać za prowadzącymi podczas ćwiczeń grupowych i sesji wymiany, obserwując i rozwijając nabyte umiejętności i nauczone techniki prowadzenia grupy oraz będą uczyć się nowych i twórczych sposobów wspierania sesji BBTRS. Będzie to stanowiło 80-100% czasu aktywnego uczestniczenia w grupie.

Uczestnicy szkolenia będą prowadzić codzienne medytacje i będą otrzymywać informację zwrotną dotyczącą ich umiejętności facylitacji.  Informacja zwrotna dla uczestników będzie dotyczyła silnych i słabych stron, dzięki temu możliwy będzie dalszy rozwój umiejętności trzymania przestrzeni.

Wymagane lektury i uczestnictwo w webinarach 

Webinar

 • Podstawowa Anatomia i fizjologia dla praktyków BBTR 
(10 godzin; brak wymogów wstępnych)
 • Podstawowa anatomia i fizjologia traumy 
(6 godzin; wymaganie uczestniczenia w webinarze Anatomia i fizjologia dla praktyków BBTR )
 • Tworzenie się 5 głównych typów osobowości/ciała i to jak one wpływają na podejście do pracy z klientem w sesjach BBTRS.

Lektury

 • Bioenergetyka: rewolucyjna terapia, która używa języka ciała do uleczenia problemów umysłu. Alexander Lowen
 • Obudźcie tygrysa, Peter Levine

Sesje praktyki
Po ukończeniu ok. 100 godzin osobistego szkolenia i odbycia wymaganych webinarów, uczestnicy Certyfikowanego programu BBTRS rozpoczynają oferowanie bezpłatnych sesji praktyki osobom z zewnątrz. Wymagane jest ukończenie minimum 30 godzin -1 godzinnych sesji praktyki i złożenie odpowiedniego dziennika sesji przed dalszym kontynuowaniem szkolenia. Pomiędzy szkoleniami będzie możliwość skorzystania z internetowego forum pytań i odpowiedzi.

Akredytowani partnerzy 


Nasz program dla certyfikowanych praktyków pracy z oddechem spełnia lub wyprzedza 
i standardy dotyczące wymaganych godzin następujących afiliowanych organizacji:

 • The American Association of Drugless Practitioners (AADP),
 • 
The Global Professional Breathwork Alliance (GPBA), 

 • The International Breathwork Organization (IBO)
 • 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce


 • 400 całkowita liczba godzin do certyfikatu dla praktyków BBTRS zawiera:

Szczegóły:

 • Uczestnictwo w minimum 400 godzinach osobistego szkolenia i/lub szkolenia w formie webinarów (wymóg GPBA )
 • Uczestnictwo w minimum 4 szkolenia osobiste.
 • 90-100 udokumnetowanych 1-godzinnych sesji praktyki w trakcie 2 lat. (Minimum 5 klientów, którzy przeszli przez cykl 8 sesji)
 • Całkowita liczba godzin ukończonych w okresie 2 lat 

Format certyfikacyjnego szkolenia BBTRS:

 • Osobiste uczestnictwo w szkoleniu z prowadzenia pracy z oddechem 
Uczestnictwo w webinarach szkoleniowych dotyczących BBTR
 • Interwizja własnej praktyki z kolegami i koleżankami ze szkolenia 
Superwizowanie nowych uczestników 
Szkolenie z prowadzenia medytacji 
Osobisty coaching 

Uczestnictwo w wybranych warsztatach i webinarach 
Wybrane warsztaty i webinary są oferowane jako narzędzia do utrzymywania kontaktu z nowymi elementami rozwoju podejścia BBTRS i wyspecjalizowanych umiejętności wspierania sesji i pracy grupowej, w tym: 
(godziny nie liczone do wymagań certyfikacyjnych.)
 • Praktyka dociekania (Inquiry) stosowana do traumy 
Praktyka dociekania (Inquiry) stosowana do uzależnień 
Umiejętności facylitacji grup 

ALEXANDER GITEN TONKOV

Jest dyrektorem Instytutu Energii Oddechu (Energy of Breath Institute, http://www.energyofbreath.com) w Nowym Jorku. Stworzył on proces „Biodynamicznego Oddechu i uwalniania Traumy”. Rozpoczął podróż „samopoznania” od wczesnych lat 1990. Giten jest Sannjasinem (uczniem indyjskiego mistyka Osho). Urodził się na Ukrainie, a mieszka w Nowym Jorku od 1988 roku. Od 1994 roku jest licencjonowanym terapeutą masażu (Szwedzki Instytut Masażu i Terapii w Nowym Jorku) , a od 2001 certyfikowanym terapeutą Oddechu (Osho Multiversity, Puna, Indie). Posiada szerokie doświadczenie w zakresie terapii ukierunkowanej na pracę z ciałem. Jest doświadczonym liderem prowadzącym warsztaty i szkolenia na całym świecie. Giten pracował jako terapeuta w Osho Multiversity (Międzynarodowym Ośrodku Medytacyjnym Osho w Punie, w Indiach) , gdzie prowadził grupę "Twoje Ciało-Twoje Emocje”. Stworzył również unikalną terapię, pracy z oddechem na piłce (Breath Work on the Ball™). Obecnie Giten prowadzi szkolenia z „Biodynamicznego Oddechu i Uwalniania Traum” w Stanach Zjednoczonych, Indiach, na Tajwanie, w Chinach, Rosji, Ukrainie, Kolumbii, Kostaryce i Grecji i innych krajach. 

Więcej informacji na http://www.biodynamicbreath.com

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NISARGA ERYK DOBOSZ
TERAPEUTA MASAŻU I TRENER - BCST, MGR. INŻ.

Dyrektor Europejskiego Instytutu Sztuk Uzdrawiania poprzez Ciało – „European Institute Of Body Oriented Healing Arts”. Jest terapeutą masażu ,specjalizuje się w Mięśniowo-Powięziowym Rozluźnianiu Energetycznym, oraz głębokiej pracy z tkankami miękkimi. Doświadczony trener masażu Lomi Lomi Nui, Nauczyciel Tantry, Absolwent 2-letniego kursu Biodynamicznej Terapii Czaszkowo-Krzyżowej. Od 2001 praktykuje pracę z ciałem i oddechem, medytacje oraz Tantrę. W drodze do mistrzostwa, docierał do samych źródeł uzdrawiania poprzez pracę z ciałem i oddechem. Podróżując przez Indie, Nepal, Chiny, USA, Meksyk oraz Europę, odkrył czym tak naprawdę jest ciało człowieka i jak ważne jest wsłuchiwanie się w to, co ono do nas mówi. Sesja z drugim człowiekiem to dla niego ogromny przywilej. Kocha to, co robi, praca przynosi mu ogromne spełnienie i radość. Podziwia swoich pacjentów za wielką odwagę i siłę woli do pracy nad sobą.Według Nisargi masaż to prawdziwy kunszt, bowiem ciało człowieka jest świątynią i traktuje go z ogromną czcią i podziwem. Nasze ciało ma nieograniczony potencjał do samouzdrawiania i samoregulacji. Jego główną rolą jest nieustanne poszukiwanie najlepszego dla nas stanu zdrowia. I mimo, iż zdarza nam się nie dbać o nie prawidłowo – zapominamy o odpowiedniej diecie, ruchu fizycznym, oddechu, czy odpoczynku – ono i tak samo usuwa toksyny, relaksuje się i utrzymuje nas przy życiu. To dzieje się na poziomie fizycznym, gdzie autonomiczny układ nerwowy reguluje wszystkimi systemami ciała w sposób pozwalający na utrzymanie nas w najlepszej kondycji.

Więcej informacji na http://www.transformative-bodywork.com
Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*  Trening można rozpocząć dowolnym modułem.
* Terminy i dodatkowe informacje są dostępne w kalendarzu.
* Po pomyślnym ukończeniu tego programu, studenci będą wykwalifikowani i certyfikowani aby oferować sesje jako praktycy BBTR, czyli Oddechu BioDynamicznego & Uwalniania Traumy (BioDynamic Breath & Trauma Release).Po każdym Module uczestnicy otrzymają certyfikat Europejskiego Instytutu Sztuk Uzdrawiania.
* Więcej informacji można uzyskać pisząc na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , lub tel 535.155.509